MAASSLUIS | De PvdA fractie bracht bij monde van fractievoorzitter Sjoerd Kuiper de volgende zaken naar voren in het debat over de gang van zaken in en rond de Koningshof.

Gisteren kregen we de brief van de medewerkers van Koningshof van 5 oktober. Gisterenavond kwam er nog een brief, waarin de medewerkers reageren op het feitenrelaas zoals dat bij onze stukken zit. Ik heb die brieven nu drie keer gelezen en de bezorgdheid, de angst en de frustratie druipt van de pagina’s. Deze brieven van medewerkers, de brieven van het bestuur, de beantwoording van onze vragen en de stukken in het AD: het schetst een pijnlijk beeld.

De PvdA vindt de Koningshof een essentiële voorziening, cultureel en maatschappelijk. Daarom hebben we ook steeds geld bij gestort als dat nodig was. We waren ook best te porren voor een hogere structurele bijdrage van de gemeente. Maar wel onder voorwaarde dat het geld ook op de goede plek terecht komt. Dat was met het vorige bestuur niet het geval en helaas lijkt dat met het nieuwe bestuur weer niet zo te zijn. Het bestuur heeft zichzelf tegen de afspraken in geld toegeschoven en er zijn meer zaken boven tafel zijn gekomen die wat ons betreft niet door de beugel kunnen.

Allereerst de medewerkers, want Koningshof is meer dan alleen een mooi gebouw.
In juni stelden we al vragen over waarom het bestuur, vooruitlopend op het toegezegde beleidsplan, medewerkers ging ontslaan. Een beleidsplan dat we pas in november gepresenteerd kregen en waarvan we formeel de begroting nog steeds niet hebben ontvangen.

De wethouder beantwoordde onze vragen vanuit een formele opstelling: “ik ga er niet over”. Dat mag juridisch zo zijn, maar als voornaamste geldschieter en als degene die dit bestuur daar zelf heeft neergezet, heeft de wethouder een bijzondere relatie met Koningshof en haar medewerkers.

De wethouder deed die bijzondere relatie soms wel recht: hij is na de val van het vorige bestuur naar de medewerkers gegaan. Hulde! De medewerkers zagen een betrokken wethouder die ook hun zorgen begreep. Logisch dat de medewerkers in juni bij hem aan de bel trokken toen ze zagen dat het weer misging. Met de informatie van de laatste dagen kunnen we deze medewerkers klokkenluiders noemen. Wat heeft u nu gedaan met die signalen?

De betalingen aan bestuursleden
Het bestuur trad af toen openbaar werd dat 3 bestuursleden vergoedingen hadden gekregen. Het bestuur wist dat ze ‘ja’ zei tegen een onbezoldigde functie, dat was bij de fusie besloten door de raad en meer dan duidelijk aan de orde geweest met het rapport Berenschot. En ja, er werd door het bestuur meer tijd gestoken in de Koningshof dan normaal kan worden verlangd. Maar dat geeft een bestuur niet het recht om betalingen aan zichzelf te doen uit de lege kas. En om het erger te maken: desgevraagd hebben zowel de voorzitter als de penningmeester tegen pers en gemeente gezegd dat ze geen vergoeding kregen. Terwijl uit de beantwoording van onze vragen bleek dat er 2700 euro aan vergoedingen is betaald en 3200 euro aan bestuurskosten. Wij betreuren het dat deze informatie alleen na herhaaldelijk doorvragen vanuit de raad op tafel is gekomen. Die informatie maakte duidelijk dat dit bestuur onhoudbaar was.

De kern zit wat ons betreft in de verhouding tussen gemeente en Koningshof
Het bestuur van Koningshof zei, vrijdag nog ‘wij zijn een onafhankelijke stichting, wij bepalen het zelf wel’. Maar we moeten als gemeente, als samenleving, steeds forse bedragen overmaken aan KH omdat ze anders failliet zou gaan. Het bestuur trok regelmatig een grote broek aan en leek de gemeente slechts als een pinautomaat te zien. Ook de wethouder beriep zich op de formele verhouding: dat hij niet ging over wat er binnen KH gebeurde. Dat hij afhankelijk is van de informatie die het bestuur aan hem geeft. Dat past wat ons betreft niet bij feitelijke verhoudingen, waarbij Koningshof aan het subsidieinfuus van de gemeente ligt. Na de affaire met het vorige bestuur en na het rapport Berenschot was een actieve rol van de wethouder geboden. En een bestuur dat begrijpt dat ze een deels publiek gefinancierde taak uitvoeren. Wij zien daar weinig van terug en roepen de wethouder op meer regie te voeren. Om door te vragen, het bestuur ter verantwoording te roepen, in te grijpen als er klokkenluiders komen, om daadwerkelijk te besturen.

De PvdA maakt zich grote zorgen over de opvolging van de aanbevelingen van het rapport Berenschot, zoals die unaniem door de raad zijn vastgesteld. We kregen gisteren een lijstje met wat gele arceringen, dat het bestuur van Koningshof bij de gemeente heeft aangeleverd. Terwijl de medewerkers aangeven dat er niet volgens deze aanbevelingen wordt gehandeld.

Wat vindt de wethouder daarvan? En wat heeft het college gedaan met de aanbevelingen? Zijn de subsidievoorwaarden nu aangescherpt? Wij hebben nu de subsidieovereenkomst 2015 gekregen, maar die van 2016 is er nog niet! Hoe ver bent u met de governance code? Waarom blijft die uit? Is er een nadere specificatie aan de hand waarvan gesubsidieerde instellingen verantwoording moeten afleggen aan de gemeente? Waarom zijn de statuten van Koningshof nog steeds niet aangepast? Graag krijgen we nog antwoord op de vragen die we stelden: waar is het terrasmeubilair? Is er onderbouwing van onkosten aanwezig? Is er een redelijke prijs voor de auto betaald? En naar aanleiding van gisterenavond: waarom schrijft u dat u geen redenen heeft om te twijfelen aan integriteit van het bestuur?

Wij vinden het erg vervelend dat de KH weer negatief in het nieuws is. Als PvdA vragen we het college in ieder geval nadrukkelijk met ons te onderschrijven dat de continuïteit van KH blijft gewaarborgd. De Koningshof moet open blijven. De huurders, artiesten en gasten moeten weten dat ze op ons kunnen rekenen.

De Toekomst van Koningshof
We kunnen ons voorstellen dat u niet zomaar overgaat tot het zoeken van een nieuw bestuur, maar verschillende opties uitwerkt. Opties waarin we ook een betere verhouding tussen Koningshof en gemeente waarborgen, om herhaling te voorkomen.Anderzijds zien we deze verhouding tussen de gemeente en andere stichtingen die subsidie ontvangen krijgen wel werken. Het zwembad en de bibliotheek zijn vergelijkbare organisaties die een publieke taak uitvoeren, in gebouwen van de gemeente, met een forse subsidie, met betaalde medewerkers, een bedrijfsleider op de vloer en een bestuur op afstand. Het kan dus wel.

Voor ons staat de toekomst van Koningshof voorop. Dit prachtige gebouw, deze essentiële cultureel maatschappelijke voorziening moeten we koesteren. Waar verenigingen, bedrijven, kerken en bewonersorganisaties terecht kunnen. Wij hopen dat de Koningshof snel weer een bloeiend middelpunt wordt in onze stad en onze samenleving. We rekenen erop dat de wethouder dat onderschrijft en daar naar gaat handelen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Jaap van der hidde
  3 maart 2016 at 20:26

  Een drol gaat nooit lekker ruiken, een uitspraak van dhr.Smit die hij graag gebruikte.
  Een vervelende man die zelf een grote drol op 2 pootjes is.
  Conclusie; na het eitje nu de drol door het riool.
  En wij maar klagen dat het regelmatig stinkt in Maassluis.
  Tijd voor een bestuurder die niet naast zijn schoenen loopt en om weet te gaan met een zelfsturend team van medewerkers!
  Smit mag nog 1 actie uitvoeren,het personeel waar hij niet mee door 1 deur kon weer terughalen en zijn excuses aanbieden.
  Daarna doortrekken in de hoop dat die door het riool wegvloeit naar Verweggistan.