MAASSLUIS | Onlangs was PvdA Maassluis op wijkbezoek in de Burgemeesterswijk. Tijdens dit wijkbezoek hebben zij met veel verschillende bewoners van de wijk gesproken over de eigen woon- en leefomgeving. De meeste bewoners wonen zeer naar hun zin in de Burgemeesterswijk, zowel in het nieuwe als iets oudere gedeelte. Naar aanleiding van ons dit wijkbezoek heeft de fractie een aantal vragen aan het college van B&W

1. Sinds de nieuwbouw in de Burgemeesterswijk wonen er veel gezinnen met jonge kinderen. Op het kruispunt Kwartellaan – Buizerstraat – Burgemeester Rippingstraat steken nu veel mensen over, ook kinderen die van en naar school lopen. Die oversteek wordt als onveilig ervaren (foto 1). Het voetpad vanaf de Burgemeester Rippingstraat sluit niet logisch aan en er is geen zebrapad (voetgangers oversteekplaat VOP) aanwezig. Is het mogelijk om hier een VOP / verkeersdrempel / verkeersplateau aan te leggen om de veiligheid van het langzaam verkeer te vergroten?

foto 1

2. De bewoners van de nieuwe wijk geven ook aan dat er vaak veel te hard wordt gereden over de Kwartellaan. Is het mogelijk om daar meer maatregelen te treffen, om de maximale snelheid binnen de perken te houden en daarmee de geluidsoverlast terug te dringen en de veiligheid en luchtkwaliteit te vergroten?

3. Bewoners klagen ook over de onveiligheid voor fietsers op de Kwartellaan, een weg waar 50 km/h mag worden gereden, maar waar ondanks het vastgestelde fietsbeleid nog geen losliggend fietspad ligt. Daarom wijzen wij u opnieuw op ons pleidooi om een losliggend fietspad aan de westzijde van de Kwartellaan, zoals bepleit in de unaniem aangenomen motie “fietspad langs de Kwartellaan” van 11 november 2015 1 ; ook de bewoners vragen daar naar. Kunt u toezeggen dat dit fietspad, nu de bouwweg is verdwenen, ook zo snel mogelijk zal worden aangelegd?

4. De nieuwe singel langs de Kwartellaan, de Kwartelsingel, functioneert nog niet optimaal: het waterniveau in de Singel daalt steeds onverklaarbaar en het riet wordt niet gesnoeid zodat er bijna geen water meer te zien is (foto 2). We begrijpen van bewoners dat het Hoogheemraadschap en de gemeente er mee bezig zijn. Kunt u verklaren wat er aan de hand is en wat u doet om de Kwartelsingel ook een mooie singel blijft voor de omwonenden?

foto 2

5. Zoals we ook deze zomer in vragen stelden 2 lijkt het erop dat de nieuwe wijken nog niet goed in de beheersplannen op te zijn genomen. Er zijn ter hoogte van o.a. Burg. Lotsystraat, Burg. Rippingstraat, slecht onderhouden (voet)paden, te hoge onkruid tussenbermen, voetpaden. Ter plaatse van Burg Dommisseplantsoen tussen de woningen worden de beplanting /onkruid onvoldoende bijgehouden, bewoners nemen daar nu – zonder wijkdeal- zelf het beheer ter hand omdat het er anders niet uit ziet (foto 3 en 4). Kunt u toezeggen dat deze delen van de wijk beter worden opgenomen in de onderhoudsplanning van de buitendienst?

foto 3

foto 4

 

6. In onze vragen van september 2016 1 over een ander deel van de Burgemeesterswijk stelden wij vragen over de gebrekkige afwatering. Het moderne rioolsysteem met waterdoorlatende verharding, zonder kolken in het wegdek, zorgt ook in het nieuwe deel van de wijk voor zeer slechte afwatering. Daardoor staat het water tot wel 25 cm hoog in de straten, bijv ter
hoogte van het Schelvisvangerhof en op de rijweg ter plaatse van nieuwbouw aan de Burgemeester Schwartzlaan (foto’s 5, 6). U antwoordde vorig jaar december dat u ‘het heeft besproken’ en ‘wij zullen hier gepaste maatregelen nemen’. Wat is er gedaan op dat terrein en gaat u doen om te zorgen dat dit nieuwe drainage systeem in de hele wijk ook goed gaat werken? Of kunt op een andere manier zorgen (extra kolken?) dat bewoners zonder kaplaarzen met droge voeten de auto’s in kunnen komen?

foto 5

foto 6

7. Het tunneltje onder het spoor door blijft een locatie waar veel bewoners zich niet op hun gemak voelen. Dat wordt versterkt doordat de verlichting het weer niet doet en de blinde bocht onoverzichtelijk is. Kunt u ervoor zorgen dat de verlichting het weer doet en een spiegel ophangen in de hoek, zodat de sociale veiligheid wordt vergroot?

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

  1. Pieter
    23 oktober 2017 at 12:48

    De Cornelis van der Kolffstraat is in 18 jaar nog steeds niet in de beheersplannen van de Gemeente Maassluis opgenomen. Ook hier en in de zijstraten van de wijk Elysium wateroverlast. Putten worden nooit meer schoongemaakt. Ik heb al diverse malen aangegeven dat de bladeren van de herfst 2014, 2015 en 2016 niet worden opgeruimd. Deze zorgen voor verstopping van de putten. Het is duidelijk. De gemeente doet gewoon niks aan onderhoud. Nee, herstel, alleen op Het Balkon en Wilgenrijk. Zelfs het boompje achter het gemeente huis ter ere van 400 jaar Maassluis moet het zelf maar uitzoeken!!!!!!!!!

  2. Ronald S.
    23 oktober 2017 at 10:57

    stoer doen in aanloop naar de raadsverkiezingen … wat een schertsvertoning …op foto 3 loopt de wethouder die zelf zorgdraagt voor nieuwbouw… heeft hij dan geen overleg met zijn collega die over de infrastructuur en het groen gaat …. of is laatstgenoemde te druk bezig met de straatverlichting ….