MAASSLUIS | Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 is Sjoerd Kuiper lijsttrekker voor de PvdA Maassluis. Dat hebben de leden van de PvdA besloten tijdens de algemene ledenvergadering van 23 augustus.

Kuiper is al lang actief voor de PvdA; eerst als bestuurslid, later als gemeenteraadslid en sinds 2014 als fractievoorzitter.

Kuiper:

“Ik sta te popelen om met ons PvdA-team verder te werken aan een Maassluis waar iedereen fijn kan leven. Met goede zorg, betaalbare woningen en kansen voor iedereen. Waar we omzien naar elkaar en verschillen niet leiden tot verdeeldheid. De komende tijd ga ik, samen met onze vrijwilligers, in gesprek met zoveel mogelijk stadsgenoten over hoe we Maassluis samen vooruit kunnen brengen.”

Afdelingsvoorzitter Joop Luijendijk:

“We kennen Sjoerd als een gedreven raadslid die zich onvermoeibaar inzet voor Maassluis. Dankzij zijn inzet worden er straks meer betaalbare woningen in Sluispolder West en op het Conline terrein gebouwd en is er geïnvesteerd in cultuur en sport. Daarom is de afdeling verheugd dat Sjoerd de nieuwe lijsttrekker van de PvdA Maassluis is.”

Sjoerd Kuiper (38) is geboren en getogen in Maassluis, woont samen met zijn vriendin en hun twee jonge kinderen en werkt bij de Tweede Kamerfractie van de PvdA.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

3 Reacties

 1. Marja Gerkema
  2 september 2017 at 13:37

  Nou Sjoerd, kom dan maar op met die significant meer sociale huurwoningen in Sluispolder West voor de bewoners van de Vliet. De Vliet: de zo door de politiek beoogde participatiemaatschappij in werking. De Vliet, die helaas en waarom eigenlijk, zal worden gesloopt is de zekere verwachting.
  We rekenen op minimaal 80 woningen ipv de 40 waar destijds ook de PvdA mee akkoord is gegaan. Met binnengalerij en recreatieruimte, essentieel om de vereenzaming van de ouderen tegen te gaan. Een groot maatschappelijk probleem.
  Volgende week begint weer een nieuw programma van Geer en Goor: stevig gebouwd. Ik hoop dat de PvdA massaal gaat kijken, vooral voor de boodschap.

  Goede zorg houdt ook in voldoende zorg. Nu is het zo dat als ouderen zich willen aanmelden voor thuiszorg, zij geconfronteerd worden met een stop. Het langer zelfstandig thuis blijven wonen gaat alleen lukken als je ook de bijbehorende faciliteiten kan bieden. Zo niet is het alleen maar een ordinaire bezuinigingsmaatregel.
  De krapte binnen de zorg is ook zorgwekkend aangaande de kwaliteit van de geboden zorg. Ik krijg daar heel verschillende signalen over binnen. Een aantal daarvan verontrusten me zeer.
  PvdA, u zit toch al jaren in de coalitie? Hoe heeft het zover kunnen komen?

  De Wip is blijkbaar in een dusdanig slechte conditie, dat er voor het organiseren van de Havenloop geen toestemming is afgegeven. Hoe moet dat dan met al die drommen mensen die straks, nadat de ook door wethouder Keijzer als publiekstrekker beoogde supermarkt in de binnenstad is gerealiseerd in onze binnenstad, de Wip op willen. Wanneer ze tenminste een parkeerplek hebben kunnen vinden. Kunt u hen veiligheid nog wel garanderen????

  Wat is dat toch een vreemd fenomeen: als er verkiezingen in zicht komen worden er altijd gouden bergen beloofd, zullen alle problemen worden opgelost.
  Helaas blijkt de gerealiseerde werkelijkheid erna altijd heel anders……

 2. Marcel Thomassen
  1 september 2017 at 14:06

  Felicitatie’s aan Sjoerd Kuiper, met de zijn voorgekookt uitverkiezing als roerganger van de PvdA Maassluis. Je beloften zijn weer fantastisch Sjoerd. Veel beloven en weinig geven doet een gek in vreugde leven luidt een oer oud-Hollands spreekwoord.

  Dus nog even dit vriend:

  De gemiddelde huren zij de laatste 5 jaar meer dan 30% gestegen (en de lonen stegen geheel niet mee), ben je geen zielige vluchteling, asielzoeker of statushouder, maar autochtoon, dan is het welhaast onmogelijk gezien de wachtlijsten om aan een betaalbaar huurwoning in Maassluis te geraken. Om over de jongere starters op de woningmarkt maar te zwijgen. Kansen voor iedereen Kuiper? Leg dat maar eens uit aan de werknemers met nul-uren contracten, de ouderen met geen waardevast pensioenen, de zzp’ers zonder zekerheid, flexwerkers, aan de chronisch zieken & gehandicapten, studenten met studieschulde, armen en de uitkeringsgerechtigden. Met dank aan de PvdA.

  Kansen voor iedereen Kuiper? Laat mij niet lachen. De zorg is in NL mede door jullie PvdA naar de knoppen geholpen, de huur toeslag daalt & de zorg toeslag stijgt. De allerrijksten zijn weer immens rijker en het leger nooddruftigen stijgt weer sky-high. De lonen stijgen in NL al 15 jaar niet, de meeste mensen hebben geen koopkracht, op de pensioenen is schrikbarend door jullie gekort. De schulden-problematiek is in Nederland dramatisch. Het fabrieken of fatsoenlijk onderhouden van kinderen is voor de gemiddelde autochtoon vrijwel onbetaalbaar geworden in dit land, maar niet voor de m.n. door jullie bekommerde sociaal-democraten; massaal naar dit land binnen gehaalde doorgaans haaks op de onze cultuur staande migranten met alle segregatie van dien (er is ook geen werk voor vrijwel al deze mensen gezien hun achterstand). Heel veel mensen -ook in Maassluis-maken zich daar zorgen over, dit gaat ten koste van ons sociaal vangnet. Een vangnet dat thans door de PvdA vrijwel geheel blijkt uitgehold voor de doorsnee Nederlander. Wie dit aankaart is volgens jullie partijleiding een echte fascist, racist of boze blanke man.

  Wat Maassluis betreft de infra-structuur wordt hier steeds gebrekkiger, er zijn al ferm achterstanden kademuren, riolering, aan groenonderhoud, wegen (bestrating), de verlichting. In de lokaal (armoede, jeugd & ouderen, politie) zorg is het ook niet al e dat meer. Verval treedt in. Ernstig verval dat ook alom bij jou partij is te constateren Sjoerd, sinds ’t afwerpen van ideologische veren en het verwerpen plus demoniseren van haar traditioneel achterban. Dit PvdA volksverraad krijgt sucsessievelijk z’n prijs.

  De vermaledijde bezem moet daarom maar eens flink door het politiek landschap van Maassluis in 2018, vooral door de hoofden van de visieloos lokaal politici, bestuurders & ambtenaren die hier kennelijk nog steeds veelvuldig blijven lijden aan ’n permanente zonsondergang onder het hun schedeldak, met name bij de rooie krotenkookers & zoet broodjesbakkers van jouw PvdA Sjoerd K. Maar ook dit zal jullie waarschijnlijk geen eene rooie biet kunnen scheelen. Echter:

  Rooie rozen verwelken
  Staats schepen vergaan
  Ook de Maassluise PvdA
  Zal hier niet blijven bestaan

  • Marcel Thomassen
   1 september 2017 at 14:46

   Politieke elite is lastige burgers zat

   De Spaanse dwarsdenker José Ortega y Gasset beschrijft het zo prachtig in zijn boek De opstand van de massamens: de elite die maar doordendert in de trein van het eigen gelijk, niet meer in staat tot contact met de grote werkelijkheid, geen oog voor het spoor dat eindig is en de elite die verongelukt.

   Een belangrijke tussenstop waar deze week met grote vaart werd langsgereden was de wet voor een bindend referendum. Een voorstel dat al in 2005 is ingediend door PvdA, GroenLinks en D66 en werd aangenomen in beide kamers. Omdat het hier een grondwetswijziging betreft diende er deze week nog een tweede keer gestemd te worden voor een twee-derde meerderheid. Maar de initiatiefnemers zien daar bij nader inzien vanaf en begraven hun eigen kind levend diep onder de grond.

   De reden daarvoor is de ‘verkeerde’ uitkomst van het (raadgevend) referendum over het associatieverdrag met Oekraïne. De uitslag – nee tegen dat verdrag – ging lijnrecht in tegen de Europese idealen van PvdA, GroenLinks en D66 en daarmee was de volksraadpleging definitief uit de gratie. Een draai van 180 graden, gewoon omdat het kan.

   Op de dag van de draai twitterde GroenLinks er nog wel lustig op los, dat de Zwitsers gekozen hebben voor groene energie. Een keuze van de Zwitsers in een bindend referendum!

   Het volk vragen wat het wil is leuk zolang het volk de gewenste antwoorden geeft. Maar referenda leidden meer dan eens tot teleurstellingen bij politici. En om zichzelf voor die teleurstelling te behoeden, dient de bemoeizucht van de burger tot een democratisch minimum beperkt te blijven. Zelden heeft een partij z’n beginselen zo verraden als D66.

   De VVD is nooit een hartstochtelijke voorstander van referenda geweest. Vandaar dat de premier de Oekraïne-uitslag zonder moeite naast zich neer kon leggen. Alleen de manier waarop kostte extra tijd. En het CDA stemde deze week zonder problemen in met de ratificatie van het verdrag. Ondanks de toezeggingen van politiek leider Buma, dat de referendumuitslag gerespecteerd moest worden.

   Ik sprak Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) deze week in een podcast uitgebreid over de omgang van deze partijen met de wensen van burgers. Volgens Van Raak heeft de politieke elite niet alleen geen idee meer wat er onder burgers leeft, ze wíllen het ook niet meer weten.  

   Van Raak: “Ik loop al sinds 2003 mee op het Binnenhof, maar ik heb nog nooit zoveel angst gezien. Zoveel angst voor de bevolking.”

   De hoogmoed om de volksraadpleging te begraven is misschien ingegeven door angst. Maar het toont in ieder geval de weerzin van politici tegen de mensen die zij dienen te vertegenwoordigen. Al verdwijnen vandaag alle populistische kopstukken als sneeuw voor de zon, dan zal de huidige politieke elite morgen een nieuwe opstand uitlokken.