MAASSLUIS | Op 28 november 2016 is het B&W-advies Z-16-16266 over het onderwerp ‘Wijziging besluit en beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning MVS 2017’ vastgesteld. Daarin is een onderdeel gewijd aan de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Deze landelijke regeling vervalt per 1 januari 2017.

In het advies geeft u aan dat het bestuur van ROGplus voorstelt om de HHT-regeling in beperkte vorm te behouden voor inwoners met een indicatie voor huishoudelijke hulp en voor mantelzorgers. In het voorstel vervalt de regeling voor 65-plussers die geen indicatie hebben voor huishoudelijke hulp.

Naar aanleiding van dit advies heeft de fractie van de VSP Maassluis de volgende vragen conform artikel 51 van het Reglement van Orde.

 1. Hoeveel inwoners hebben in 2015 en 2016 gebruik gemaakt van de Huishoudelijke Hulp Toelage?
 2. In hoeverre verschilt de nu voorgestelde nieuwe beperkte regeling van de ‘oude’ HHT?
 3. Waarom is ervoor gekozen om geen alternatieve voorziening te treffen voor de groep 65-plussers die geen indicatie heeft voor huishoudelijke hulp
 4. Bent u met ons van mening dat die groep daardoor onevenredig wordt getroffen en indien dat niet het geval is, waarom niet?
 5. Bent u het met ons eens dat huishoudelijke hulp een belangrijke bijdrage levert aan de mogelijkheid voor senioren om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen
 6. Hoeveel 65-plussers kunnen met ingang van 1 januari 2017 zonder indicatie geen aanspraak meer maken op huishoudelijke hulp?
 7. Is het college bereid er bij het bestuur van ROGplus op aan te dringen voor deze groep alsnog een alternatieve regeling te treffen, gezien het feit dat een groot deel van het voor 2015 en 2016 beschikbare budget niet is besteed.
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Dick.Pasterkamp.
  14 december 2016 at 19:18

  Eindelijk komt de VSP weer tot zich zelf, het heeft toch wel 6 jaar geduurd voor zij weer gaan staan waar zij altijd goed in zijn geweest.
  De VSP moet geen coalitie gedogen ook niet plaats nemen in een coalitie het resultaat voor de ouderen in de afgelopen jaren is nul komma nul,wat er in 6 jaar is op gebouwd is in het zelfde tijdvak af gebroken. Jammer maar er is nog tijd, om te gaan bouwen niet achter een coalitie aan lopen eigen koers varen,dat heeft de VSP groot gemaakt. De erfenis van Jan Gerard Dinny en ook El weer op bouwen. Met goede mensen niet met klaplopers die zijn er genoeg geweest. En niet eigenwijs doen of dat je het weet.