MAASSLUIS | De fractie VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art. 51 R.v.O. over ombouw Hoekse Lijn en de financiële gevolgen voor de MRDH waarin ook Maassluis is vertegenwoordigd. [ MRDH = Metropool Rotterdam-Den Haag ]

Het college van B&W stelt dat de MRDH subsidieverlener is voor het project Hoekse Lijn. De gemeente Rotterdam is opdrachtgever en daarmee projectverantwoordelijk en daarom ook de partij die claims van schade veroorzaakt door derden afhandelt wanneer dit aan de orde is.

De subsidie is verleend volgens de volgende systematiek: voor de ombouw en de verlenging wordt het subsidiebedrag bepaald op basis van 50% zekerheid (vaststelling Vooronderzoek) en 85% zekerheid (vaststelling Detailonderzoek). Risico’s daarboven zijn voor de opdrachtgever.

Met het besluit van de Bestuurscommissie van de MRDH op 14 februari heeft de regio haar bijdrage gemaximeerd en haar financiële risico’s naar de toekomst afgedekt.

De gemeente Rotterdam heeft de verantwoordelijkheid het project Hoekse Lijn (ombouw en verlenging) af te ronden.

Tijdens het debat over de Hoekse Lijn in de gemeenteraad van Rotterdam op 22 februari 2018 is door toenmalig Rotterdamse wethouder Langenberg aangegeven, dat ook de provincie Zuid Holland 20 miljoen bijdraagt aan de Hoekse Lijn. Dit bedrag staat niet vermeld in de brief van 14 februari jl. van de MRDH. Dit betreft een afspraak tussen de gemeente Rotterdam als projectverantwoordelijke en de provincie Zuid-Holland.

Deze bijdrage is gericht op de verlenging van de Hoekse Lijn en maakt geen deel uit van de dekking voor het opgetreden tekort op de ombouw van de bestaande lijn. De MRDH speelt geen rol in deze afspraak. Om die reden is er geen sprake van een tegenprestatie in welke vorm dan ook.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

3 Reacties

 1. Aad Rieken
  23 april 2018 at 06:57

  Wat Wij Ontberen Per Ongeluk…,
  Dat Is Nog Steeds Perron-Geluk!

 2. Aad Rieken
  22 april 2018 at 11:42

  “Ombouw Hoekse Lijn!”

  Het Gaat Maar Niet Over,
  De Rouw Hoekse Lijn.
  Wanneer Is Het Zo-Ver,
  Om Rijdend Te-Zijn!

 3. Dick.Pasterkamp.
  22 april 2018 at 11:28

  Zoals de VVD ongetwijfeld weet is alles duidelijk geworden in het Osborne rapport het is van af het begin al fout gegaan de planning die deugde van geen kanten, zo kan men lezen in het rapport. Maar zoals vele projecten in Nederland verkeerd gepland worden verbaasd het mij niets, dat het bij dit project ook niet goed is gegaan. En wie betaalt uiteindelijk de prijs voor dit falen, juist: de inwoners van de regio.