Meer bestrijdingsmiddelen boven de norm dan vorig jaar

DELFLAND | Delfland heeft eind april de jaarlijkse Waterkwaliteitsraportage 2020 gepubliceerd. “Onacceptabel” zegt het College. De AWP wil dat er een een flinke tand wordt bijgezet.  Hans Middendorp, fractievoorzitter van de AWP Delfland, geeft onderstaand de volgende beschouwing.

In het artikel staat ieder link naar achterliggend informatie in blauw gemarkeerd.


Meer bestrijdingsmiddelen boven de norm dan vorig jaar

De Waterkwaliteitsrapportage 2020 valt tegen. Vorig jaar rapporteerde Delfland nog juichend een verbetering van de waterkwaliteit, nu is de stemming in mineur. Maar ook in 2019 was de waterkwaliteit onvoldoende. En als je door de oogharen kijkt, zie je een rechte lijn tussen 2017 en 2020. Het beeld is al vier jaar hetzelfde: geen verslechtering maar zeker ook geen verbetering.  Weliswaar beter dan in de periode ervoor, maar nog steeds zwaar onvoldoende.

Ook het aantal bestrijdingsmiddelen boven-de-norm is gestegen van 11 middelen in 2019 naar 18 middelen in 2020. De toename komt deels omdat er in 2020 op vijf bestrijdingsmiddelen is gescreend, die in 2019 nog niet werden gemeten. De AWP is bezorgd dat er nog meer onbekende bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater zitten?

College: ‘Onnodig en niet acceptabel’

De AWP Delfland maakt zich al jaren druk om de slechte waterkwaliteit. De waterkwaliteit is weliswaar minder slecht dan vier jaar geleden, maar 18 bestrijdingsmiddelen boven de norm  is ronduit slecht. Ook het College van dijkgraaf en hoogheemraden geeft dit toe: “in 2020 kwamen overschrijdingen van de normen voor gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen nog steeds voor. Daarbij troffen we ook weer nieuwe middelen aan. Dat is onnodig en niet acceptabel“.

In de Waterkwaliteitsrapportage concludeert Delfland dat de gevonden concentraties aan bestrijdingsmiddelen in de glastuinbouwgebieden hoger uitvallen dan daarbuiten. Uiterlijk in 2027 wil de glastuinbouw nagenoeg emissieloos zijn. Dan is het wel teleurstellend om te concluderen dat er de afgelopen vier jaar geen vorderingen zijn gemaakt. Blijkbaar is het erg moeilijk voor de kwekers om de puntjes-op-de-i te zetten? Ook voor de slechte waterkwaliteit in zwemplas De Wollebrand wijst Delfland naar lozingen uit de glastuinbouw.

Vervuiler moet nu betalen

AWP Delfland wil daarom een ‘flinke tand’ bijschakelen. Delfland moet meer bedrijfsondersteuning aan tuinders geven zodat teelten zonder bestrijdingsmiddelen de gangbare praktijk worden, en spuiten echt een uitzondering. Ook wil de AWP dat er meer controles komen. Zo maakte Delfland onlangs bekend dat met de nieuwste eDNA technieken precies kan worden nagegaan uit welke kas met tomaten of paprika’s een lozing van bestrijdingsmiddelen afkomstig is. De AWP Delfland vindt dat de extra kosten voor extra bedrijfsondersteuning en extra controles moeten worden betaald uit een extra heffing voor de glastuinbouw.

Helaas moeten dan ook ‘de goeden onder de kwaden lijden’, maar op basis van goede voornemens duurt het allemaal veel te lang. Want zoals het nu gaat, is het oppervlaktewater in Delfland gewoon niet schoon in 2027, benadrukt de AWP. Daar komt nog bij dat de derde fase van de EU Kaderrichtlijn Water afloopt in 2027. Zonder een drastische vermindering van de toxische druk in de komende 2-3 jaar worden de EU Waterkwaliteitsnormen niet gehaald in 2027.”En dus moeten we als waterschap Delfland aan de bak. Wij steunen het College om nu door te pakken”.


© AWP

© AWP

Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.