Vragen in het kader van artikel 51

MAASSLUIS | Tijdens de begrotingsbehandeling 2016 in november 2015 heeft de gemeenteraad unaniem de motie aangenomen om alles in het werk te stellen om de kerktoren van de Groote Kerk voor 1 maart 2016 weer veilig open te stellen. Helaas is er nog altijd niet begonnen met de herstelwerkzaamheden en is daarmee de termijn niet gehaald die in de motie wordt opgedragen. Op 8 maart jl. heeft de fractie van het CDA Maassluis via de griffie nagevraagd wat de stand van zaken is rond de herstelwerkzaamheden van de opgang van de toren van de Groote Kerk. Inmiddels is de maand maart bijna voorbij en is er nog steeds geen enkele informatie ontvangen. De CDA fractie is hier zeer teleurgesteld over en stelt vragen.

Inmiddels hebben de kerkrentmeesters de toren definitief gesloten. Er wordt niet meer gevlagd en niemand mag meer naar boven.  Gezien de urgentie van de veiligheid van de toren en de datum genoemd in de motie begrijpen wij niet dat u ook nu weer geen nieuwe afspraak gemaakt heeft. Op 23 februari jl. heeft de wethouder besloten om een investeringsbedrag van € 20.000,- beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een pneumatisch systeem voor bespeling van het carillon van de Groote Kerk. Het onderhoud aan het carillon kan niet plaatsvinden zolang de toren gesloten is. In de motie heeft de voltallige gemeenteraad als zijn mening uitgesproken dat andere kwesties (zoals het formele eigendom van de toren) geen vertraging mogen geven bij het oplossen van de veiligheidsproblemen!

Wat is er in de tussentijd gedaan? Welke concrete afspraken heeft u 21 maart jl. met de kerkrentmeesters gemaakt?

Deze maand bezoeken de groepen 8 van de basisscholen in het kader van het cultuurmenu de Groote Kerk. Het CDA Maassluis vindt het een gemiste kans is dat zij door het overschrijden van de termijn die is vastgesteld in de motie nog steeds de toren niet kunnen beklimmen en het carillon niet kunnen zien.

De diverse vragen die de CDA stelt:

 • De motie ‘Kerktoren’ d.d. 11 november 2015 is nog altijd niet uitgevoerd. Waarom is er geen tussentijdse informatie verstrekt?
 • Is het budget van € 40.000,- wel al beschikbaar gesteld om te starten met de werkzaamheden?
 • De wethouder spreekt nog steeds over de eigendomskwestie waardoor dat de veiligheidsproblemen daardoor niet opgelost worden. Waarom houdt u zich niet aan de tekst van de motie?
 • De kerkrentmeesters hebben u eind oktober laten weten dat zij per 1 januari 2016 de toren definitief gaan sluiten. Hoe is er toen door u op dit bericht gereageerd?
 • Wat heeft u in de tussenliggende vijf maanden gedaan om ervoor te zorgen dat er wel gevlagd kan worden en het carillon bespeeld kan worden?
 • Hoe lost u het feit op dat de beiaardiers niet meer naar boven kunnen?
 • Hoe vaak heeft u overleg gehad met de kerkrentmeesters? Voor zover CDA weet is op 21 december 2015 overlegd en daarna pas weer op 21 maart 2016.
 • Wanneer starten de werkzaamheden en wanneer kan de toren weer opengesteld worden?
 • Wanneer wordt dit nieuwe systeem voor bespeling van het carillon geplaatst?
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  30 maart 2016 at 08:45

  ”BEE & WEE!”

  Wedden Dat Zij Zich Niet Aan De Wet Houden!