Symposium Herstel Doorvaart Het Nieuwe Water

Het herstel van het Nieuwe Water moet een impuls geven aan ontwikkelingen op het gebied van duurzaam waterbeleid en ecologie, recreatie en educatie in het waterrijke gebied van Maassluis, Midden-Delfland en het Westland..

LEES MEER →

2024-08-29 Symposium Herstel Doorvaart Het Nieuwe Water

Het herstel van het Nieuwe Water moet een impuls geven aan ontwikkelingen op het gebied van duurzaam waterbeleid en ecologie, recreatie en educatie in het waterrijke gebied van Maassluis, Midden-Delfland en het Westland..

LEES MEER →

WEBSITE gelanceerd: “Herstel Doorvaart Nieuwe Water”

stichting die streeft om de de oude vaarverbinding tussen Maassluis, Midden Delfland, Westland en Den Haag weer te herstellen.

LEES MEER →

Brochure over Nieuwe Doorvaart van Maassluis naar Westland etc.

Onder de Westlandseweg in Maassluis stroomt het water sinds de jaren 70 slechts door een smalle duiker. De stichting maakt zich nu hard om de oude vaarverbinding in volle glorie te herstellen.

LEES MEER →

Stichting Herstel Doorvaart Nieuwe Water

  door Bert de Reuver Initiatiefgroep wordt Stichting Herstel Doorvaart …

LEES MEER →

Herstel doorvaart “Nieuwe Water” in Maassluis

Bij het onderzoek is niet alleen het economisch perspectief van belang maar vooral ook de meerwaarde voor de recreatie, de ecologische kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het gebied in het algemeen.

LEES MEER →

Investering onderhoud en vervanging van bruggen loopt achter op begroting

De Lijndraaijersbrug vergde meer voorbereidingstijd mede doordat de doorlooptijd van de vergunningaanvragen, lang was. Het onderhoud van de bruggen over Het Nieuw Water …

LEES MEER →

Wilgenrijk wil Fietsbrug over Het Nieuwe Water

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage. U kunt, gedurende de hieronder genoemde bezwaartermijn, de stukken inzien op de volgende locatie: – Delftechpark 23 te Delft
[ Merkwaardig dat die stukken NIET digitaal opvraagbaar zijn / Redactie ] I

LEES MEER →