Stichting Herstel Doorvaart Nieuwe Water

  door Bert de Reuver Initiatiefgroep wordt Stichting Herstel Doorvaart …

LEES MEER →

Herstel doorvaart “Nieuwe Water” in Maassluis

Bij het onderzoek is niet alleen het economisch perspectief van belang maar vooral ook de meerwaarde voor de recreatie, de ecologische kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het gebied in het algemeen.

LEES MEER →

Investering onderhoud en vervanging van bruggen loopt achter op begroting

De Lijndraaijersbrug vergde meer voorbereidingstijd mede doordat de doorlooptijd van de vergunningaanvragen, lang was. Het onderhoud van de bruggen over Het Nieuw Water …

LEES MEER →

Wilgenrijk wil Fietsbrug over Het Nieuwe Water

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage. U kunt, gedurende de hieronder genoemde bezwaartermijn, de stukken inzien op de volgende locatie: – Delftechpark 23 te Delft
[ Merkwaardig dat die stukken NIET digitaal opvraagbaar zijn / Redactie ] I

LEES MEER →