Nederland kampt met grote uitdaging qua opvang statushouders

De logeerregeling van het COA, waarbij statushouders voor drie maanden kunnen logeren bij gastgezinnen en dat ook de VNG aandacht vraagt voor deze logeerregeling?

LEES MEER →

Het COA betaalt de kosten voor opvang

Alle kosten die aan de noodvang voor vluchtelingen verbonden zijn, met uitzondering van de ambtelijke inzet, zijn volledig voor rekening voor het COA

LEES MEER →

Flexibele vrijwilligers bundelen krachten

Mede dankzij de vrijwilligers kunnen nu ook de dak- en thuislozen bij de uitgebreide nachtopvang zonder zorgen een avondmaaltijd nuttigen.

LEES MEER →

Komt er Probleemjongerenopvang in InBlik?

Klopt het dat er met de Marokkaanse Moskee in de Westwijk afspraken zijn gemaakt om in InBlik querulante Marokkaanse jongeren te huisvesten voor een heropvoedingsprogramma, omdat de Marokkaanse gemeenschap ze zelf niet kan handhaven?

LEES MEER →
© PR

Haven: Opvang alleenstaande minderjarige erkende vluchtelingen

Het gaat om acht kinderen in de leeftijd van 15 tot 17 jaar die allemaal een verblijfsstatus hebben, met alle rechten en plichten die daar bij horen.

LEES MEER →

VIDEO: Waarom we de crisis rond vluchtelingen aankunnen

www.maassluis.nu| Waarom Europa, Nederland en dus Maassluis de vluchtelingen kan helpen. Een video die in 6 minuten de cijfers en feiten geeft..

LEES MEER →

VIDEO: Maassluis biedt vluchtelingen geen structurele massaopvang

www.maassluis.nu – Er wordt geen structurele oplossing (dus ook NIET een tentenkamp op terrein van de Dijk e.d.) aangeboden.

LEES MEER →