Hoe bereidt gemeente Maassluis zich voor op ‘het ravijnjaar 2026’?

De financiën van vrijwel alle Nederlandse gemeenten staan vanaf 2026 zwaar onder druk.

LEES MEER →

Moet kermis naar andere locatie?

Waar is er – na aanleg vernieuwd parkeerrein – in het Stadshart straks nog substantiële ruimte voor een evenement als de kermis tijdens de Furieade.

LEES MEER →

Onveilige verkeerssituatie Maassluiseweg blijft voorlopig bestaan

Het zuidelijke fietspad aan de zuidzijde van de Maassluiseweg (zijde van het water) komen te vervallen en …

LEES MEER →

Geluidswal A20 klaar vóór de kerst

De aannemer verwacht het totale werk voor de kerstvakantie 2023 op te kunnen leveren

LEES MEER →

Wethouder Evers (VVD) ‘vergeet’ moskeeën te informeren

Wethouder Evers (VVD) verrast de gemeenteraad met de mededeling dat er geen Islamitische begraafplaats komt in Maasluis.

LEES MEER →

CDA kritisch op wethouder Evers over Windmolenpark Rozenburg

De impact van één windturbine (tiphoogte 234 meter) op de omliggende functies zoals modelvliegclub EMCR en het natuur- en recreatiegebied is minder groot dan de realisatie van twee windturbines

LEES MEER →
© VVD Maassluis

Het college van B&W kijkt vooruit en maakt keuzes voor een mooier Maassluis

Wethouder Evers: “Ik heb geen glazen bol en het is in deze onzekere economische tijden erg lastig om voorspellingen te doen en vooruit te kijken. Maar het is goed om te zien dat het ons lukt om te blijven investeren in de stad.”

LEES MEER →
© VVD Maassluis

Wethouder Evers geinstalleerd

De heer Evers sprak mooie woorden over de bestuurlijke cultuur van samenwerken in Maassluis. Ik citeer hierbij zijn woorden hierover: “Niet besluiten op basis van macht maar op grond van gedegen argumenten met inbreng van alle partijen.”

LEES MEER →