Stoed heeft overbruggingszorg op orde

De GGD Rotterdam-Rijnmond onderzocht als toezichthouder op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) proactief alle vier de aanbieders van overbruggingszorg in de regio Maassluis,

LEES MEER →

B&W Stroomopwaarts bedient andere klanten dan StOED.

Beide klantgroepen ervaren afstand tot de markt. Stroomopwaarts voert de Participatiewet voor de gemeente uit. StOED voert met name taken UIT in het kader van de WMO.

LEES MEER →

PvdA: Zijn de zorgen over Careyn terecht?

Zijn de cijfers over hoog ziekteverzuim, niet-vervulde vacatures, ontevreden medewerkers en ontevreden patiënten en mantelzorgers ook op Maassluis van toepassing?

LEES MEER →

B&W: Extra rijksgelden besteden aan kinderen in armoede

Met ingang van 2017 ontvangen gemeenten extra geld van het rijk om kinderen in armoede te ondersteunen. De gemeente Maassluis ontvangt € 199.000, -.

LEES MEER →

DSW Zorgverzekeraar en MVS-gemeenten sluiten opnieuw convenant

“We zijn inmiddels twee jaar verder en we hebben samen mooie stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. We blijven daarom met elkaar investeren in het beter maken van de ondersteuning en van de zorg. Met extra aandacht voor dementie en de GGZ. Onze wijkteams vervullen hierbij een centrale rol”

LEES MEER →

Column: Een (on)zinnig gesprek

Ben je nu helemaal? Asscher, werkeloosheid, zorg, participatie, bejaarden. Het zijn onderwerpen voor op een verjaardag, maar toch niet voor een zonnige wandeling?

LEES MEER →

Zachte landing voor ‘Jeugdhulp, zorg & begeleiding en participatie’

B&W: Hoe de instroom te beperken in 2016? De financiële mogelijkheden worden strakker en de budgetten zullen dalen.

LEES MEER →

Column: Sociaal in de praktijk

www.maassluis.nu | Zo liggen den zaken wat betreft de (afbraak van de) zorgsector. Wij zullen het straks allemaal zelf gaan doen. Ik kan het niet anders zien

LEES MEER →