DSW Zorgverzekeraar en MVS-gemeenten sluiten opnieuw convenant

“We zijn inmiddels twee jaar verder en we hebben samen mooie stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. We blijven daarom met elkaar investeren in het beter maken van de ondersteuning en van de zorg. Met extra aandacht voor dementie en de GGZ. Onze wijkteams vervullen hierbij een centrale rol”

LEES MEER →

VSP krijgt antwoorden over het Wmo-budget

Van de € 1.2 miljoen overschot ROGplus is € 325.000,- gestort in de reserve Wmo en Jeugd. Er is € 875.000,- ten gunste van het rekeningresultaat gebracht.

LEES MEER →

Zachte landing voor ‘Jeugdhulp, zorg & begeleiding en participatie’

B&W: Hoe de instroom te beperken in 2016? De financiële mogelijkheden worden strakker en de budgetten zullen dalen.

LEES MEER →

WMO: 300.000 euro niet uitgegeven in 2015

Maassluis heeft ervoor gekozen niet-bestede gelden toe te voegen aan de algemene reserve.

LEES MEER →

VSP: Vragen over (onder)besteding van WMO gelden

Is er in Maassluis sprake van onderbesteding en overschotten bij de gemeente in het afgelopen jaar op het terrein van de WMO?

LEES MEER →

Brandbrief thuiszorgbranche

www.maassluis.nu | ‘Gemeenten, als u door blijft gaan met het drukken van het tarief, is het over een paar jaar gedaan met deze sector. En dus gedaan met deze vorm van maatschappelijke dienstverlening.’

LEES MEER →

Column: Sociaal in de praktijk

www.maassluis.nu | Zo liggen den zaken wat betreft de (afbraak van de) zorgsector. Wij zullen het straks allemaal zelf gaan doen. Ik kan het niet anders zien

LEES MEER →

23/9 Adviesraad Samenlevingszaken: over WMO

www.maassluis.nu | Er wordt vergadert over het toezicht in het kader van de WMO.

LEES MEER →