WMO en het verhalen van letselschade

Het regresrecht zorgt ervoor dat gemeenten de kosten voor Wmo-voorzieningen kunnen verhalen op een derde bij wettelijke aansprakelijkheid wanneer een ongeval tot de beperkingen heeft geleid. Gemeenten komen daarbij meestal uit bij een aansprakelijkheidsverzekeraar.

LEES MEER →

MB: Wat zijn de gevolgen van het herroepen van de afkoopregeling?

Hoe verhaal je de kosten bij letselschade op een andere verzekeraar. De gemeente heeft sinds 2015 in het kader van WMO dat recht via een jaarlijkse afkoopsom laten verrekenen. Dit blijkt wederrechtelijk. Wat zijn de gevolgen?

LEES MEER →

WMO: Maassluise cliënten tevreden

De score voor ‘Wist u dat u gebruik kon maken van de onafhankelijke cliëntondersteuning?’ blijft laag.

LEES MEER →

Interview: WMO zonder zorgzaamheid

Bestuur van Adviesraad voor Samenlevingszaken was erg boos over het gebeurde.

LEES MEER →

Stoed heeft overbruggingszorg op orde

De GGD Rotterdam-Rijnmond onderzocht als toezichthouder op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) proactief alle vier de aanbieders van overbruggingszorg in de regio Maassluis,

LEES MEER →

B&W Stroomopwaarts bedient andere klanten dan StOED.

Beide klantgroepen ervaren afstand tot de markt. Stroomopwaarts voert de Participatiewet voor de gemeente uit. StOED voert met name taken UIT in het kader van de WMO.

LEES MEER →

PvdA: Zijn de zorgen over Careyn terecht?

Zijn de cijfers over hoog ziekteverzuim, niet-vervulde vacatures, ontevreden medewerkers en ontevreden patiënten en mantelzorgers ook op Maassluis van toepassing?

LEES MEER →

B&W: Extra rijksgelden besteden aan kinderen in armoede

Met ingang van 2017 ontvangen gemeenten extra geld van het rijk om kinderen in armoede te ondersteunen. De gemeente Maassluis ontvangt € 199.000, -.

LEES MEER →