MAASSLUIS | Ieder kind moet goed kunnen opgroeien in Maassluis, ook de kinderen en ouders die dat tijdelijk niet op eigen kracht redden. Soms is daar ook ondersteuning en hulp bij nodig van specialisten. De afgelopen tijd komen er steeds meer berichten dat het niet goed gaat met de jeugdzorg: de wachtlijsten lopen op, de budgetten lijken niet toereikend en jongeren staan soms lang op wachtlijsten of krijgen andere hulp dan die de professionals voorschrijven.

De PvdA maakt zich zorgen over die jongeren en hun ouders, die hulp nodig hebben om hun kinderen tot verantwoordelijke volwassenen te laten opgroeien. Daarom stel zij vragen aan het college van B&W.

Hoe staat het momenteel met de jeugdzorg in Maassluis? I

In sommige gemeenten wordt al bereikt dat er aanzienlijk minder zware jeugdzorg wordt ingezet, door bijvoorbeeld jeugdhulp op scholen dicht bij de kinderen in te zetten. Maar de NOS meldt afgelopen maandag juist dat de meeste gemeenten een stijging ervaren en dat bij de helft van de gemeenten van het budget voor 2017 al op is.

NOS Meer kinderen in zware jeugdzorg. geldpot vaak leeg

Wat is de huidige stand van zaken in Maassluis?  Hoe vaak komt het in Maassluis voor dat kinderen of jongeren niet de optimale zorg krijgen maar een alternatief omdat de beste zorg niet is ingekocht of het budget al is opgebruikt? Hoeveel kinderen treft dit en wat kunt u doen dit te voorkomen? Komt het in Maassluis voor dat de rechter een kind bepaalde zorg heeft opgelegd, maar de gemeente die niet kan aanbieden, waardoor de kinderen op de wachtlijst komen of de zorg helemaal niet krijgen?

Contract met minder instellingen

De Rotterdamse wethouder Zorg en Jeugd Hugo de Jonge wil met minder instellingen een contract afsluiten. Vooral omdat hij denkt dat de zorg dan minder ingewikkeld wordt.

Experts zijn bang dat de specialismen en innovatie die nodig zijn hierdoor verdwijnen. Wat zijn de gevolgen van de voornemens van Rotterdam en wat zouden de gevolgen voor Maassluis zijn? En zijn er al kort gedingen aangespannen tegen Maassluis of de gemeenschappelijke regeling door zorgaanbieders?

Doel van de jeugdzorg
Bij de overgang naar de gemeenten per 1 januari 2015 was het doel vooral te zorgen dat alle zorg netjes werd voortgezet en dat daarna de echt andere werkwijze werd ingevoerd om zo de echte meerwaarde van het lokaal organiseren van de jeugdzorg zich zou uitbetalen: eerder aanpakken van problemen en daarmee escalatie voorkomen, betere zorg voor jeugdigen en minder dure zorg.

Organisatie en financiën

Is er nu per gezin één casemanager die overzicht houdt over de zorg en alles wat er zich afspeelt binnen een gezin, van schuldhulpverlening tot psychische hulp, of kinderen die niet meer naar school gaan? Heeft u inzicht in de aantallen verwijzingen naar de jeugdzorg via het wijkteam en via de huisartsen? Heeft u zicht op verschillen tussen de beide verwijsstromen? Heeft u zicht op wat er via minder zware zorg en hulp kan worden bereikt om jongeren eerder te helpen? Zijn er in Maassluis kinderen bekend die niet meer plaatsbaar zijn op een school en daardoor geen onderwijs krijgen en thuis zitten? En werken de jeugdhulpverleners optimaal samen met het onderwijs?

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Hans van der Burg
    19 september 2017 at 14:09

    De VSP heeft inmiddels (Art.51) vragen hierover gesteld aan het college van B&W