MAASSLUIS | Bewoners Commissie Bewoners Belangen Talmastraat heeft op 20 Augustus 2016 de Talma­markt gehouden. Honderd jaar geleden kocht de gemeente Maassluis de grond wat nu de wijk Kapelpolder is, in de volksmond ’t Stort genoemd. Er was een diversiteit aan kramen bezet door de wijkbewoners en een springkussen voor de kinderen, de organisatie had ook het “Animatie Team Bomendal” gevraagd en die hebben de kinderen uitstekend geschminkt en voorzien van wat fruit dat ter beschikking was gesteld door “Sema Market” een lokale ondernemer.

Jongeren

Ook had de BC een grabbelteil met vele grabbelcadeautjes voor de kleinsten. Deze was erg in trek en na enige tijd dus ook leeg. Als vermaak en educatie was er een klein draaiorgel gekomen de “Caramia” die zorgde voor een uitstekende sfeer op het marktterrein. Tevens was de jongerenbus van E25/Inblik aanwezig en ook daar is gebruik van gemaakt.

© BCBW Talmastraat

© BCBW Talmastraat

© BCBW Talmastraat

© BCBW Talmastraat – Talmamarkt 2016

Verkoop

De diverse wijkbewoners hadden veel verschillende artikelen te koop voor weinig geld en de verkoop verliep best aardig. Alle kraambezetters zijn voorzien van een kopje koffie door de organisatie en er kon ook iets te eten gekocht worden bij de kraam van de BC.

Infokramen

Er was veel maatschappelijke info van o.a. Careyn, Vraagraak, Maasdelta, Gemeente Maassluis en de Jury Gebiedsoverleg en niet te vergeten de politiek.

Oppositiepartijen CU, MB, D66 waren present. Van de coalitiepartijen was er het CDA. De overigen (VSP, PvdA, VDD) konden of wilden niet komen, wat sommige bezoekers betreurden. De aanwezige politieke partijen voerden goede gesprekken met de vele bezoekers. De Bewoners Commissie heeft enige schriftelijke vragen aan de politiek meegegeven en wacht op antwoord. De niet aanwezige partijen krijgen de vragen via hun email.

Goede voorlichting

  • Careyn voerde bloeddruk- en bloedsuikercontrole uit. Op grond van deze controle werd een persoon doorverwezen naar zijn huisarts.
  • Vraagraak kon alle vragen raak beantwoorden.
  • Maasdelta had alleen maar tevreden bezoekers.
  • Gemeente Maassluis gaf goede in­formatie en voorlichting samen met de juryleden van het gebiedsoverleg.

Netwerken
Tijdens de markt­ activiteiten is er genetwerkt door de diverse partijen en mensen die iets doen voor hun omgeving/wijk wat ook weer de saamhorigheid ten goede komt.

Collecte KNGF

De ​DROP JE DOP BOX ​ t.b.v. ​KNGF ​ (geleide­ en hulphonden) liep over. De BC gaat voorlopig door met het verzamelen van de doppen, en gaat kijken of de Gemeente een inzamelpunt kan/wil gaan maken, omdat er vele vragen waren wie er met de actie doorgaat. Voorlopig kan men doppen in blijven leveren bij het secretariaat van de BC (Talmastraat 20)

Geslaagd

Al met al een geslaagde dag. Met dank aan: Gem Maassluis/Gebieds­Overleg, Maasdelta Maassluis, Euro Products, Bleu Lagoon, Sema Market, Careyn, Vraag Raak, Inblik, Christen Unie Maassluis, Maassluis Belang, D66 Maassluis en CDA Maassluis. En niet te vergeten alle vrijwilligers die hebben meegewerkt om het tot een succesvolle dag te maken

BC Bewoners Belangen Talmastraat

BC Bewoners Belangen Talmastraat

B.C. Bewoners Belangen Talmastraat
Secretariaat: Mart van Assen
Talmastraat 20 3144 CS Maassluis