MAASSLUIS | Deze week zijn er berichten in de pers verschenen dat het kerstnachtzingen dit jaar niet doorgaat. Na 30 jaar kerstnachtzingen vinden wij het erg jammer te lezen dat het niet gelukt is om een alternatief te vinden voor het kerstnachtzingen op De Markt.

De reden is een negatief veiligheidsadvies als de podiumwagen op de calamiteitenroute geplaatst wordt. Dat respecteren wij.

  1. Wanneer heeft de burgemeester aan de organisatie laten weten dat hij niet afwijkt van het standpunt van de Veiligheidsregio Rotterdam?
  2. Kan de burgemeester duiden wat het verschil is met vorig jaar, toen de toenmalige burgemeester wel afweek van het advies van de Veiligheidsregio Rotterdam?
  3. Welke acties zijn genomen om mee te denken met de organisatie?
  4. Welke andere locaties en mogelijkheden zijn er bekeken?
  5. Wat hadden de deelnemende partijen nodig om het wel door te laten gaan?
  6. Wat is er nodig om volgend jaar wel weer kerstnachtzingen in Maassluis te organiseren?

Wij hopen dat het college zich met de betrokken partijen gaat inspannen om volgend jaar het kerstnachtzingen in Maassluis weer mogelijk te laten zijn.


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek