door gemeente maassluis

MAASSLUIS | Na een zorgvuldig en intensief proces te hebben doorlopen, concludeert het college van burgemeester en wethouders van Maassluis dat de beoogde sportzaal aan de Sportlaan niet haalbaar is. Ondanks meerdere (ecologische) onderzoeken en gesprekken met de Omgevingsdienst Haaglanden, blijft de kans minimaal op het krijgen van een ontheffing voor een kapvergunning. De gemeenteraad wordt gevraagd om na de zomer een besluit te nemen over het plan sportzaal Sportlaan.

Er is onder andere geconstateerd dat de bomen aan de Sportlaan elk seizoen de verblijfplaats zijn van een kolonie roeken, een beschermde vogelsoort die weinig voorkomt in het westen van het land. Naast roeken blijken er nu ook boomvalken te huizen. De boomvalk is een roofvogel met een eveneens beschermde status. Dat betekent dat er nog meer onderzoek moet worden gedaan.

Ontheffing voor kapvergunning

Om de sportzaal met parkeerplaatsen te kunnen bouwen, moeten er bomen worden gekapt. Deze bomen mogen niet zomaar gekapt worden. Hiervoor is ontheffing nodig van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). De afgelopen periode was de aandacht gevestigd op het verkrijgen van een ontheffing. Maar zoals de zaken er nu voor staan, wordt het een ingewikkeld en lang proces met veel onderzoek, planaanpassingen en een lange ontheffingsprocedure. Aanvullend onderzoek neemt zeker meer dan een jaar in beslag en de kans op het krijgen van ontheffing is klein en op z’n vroegst pas duidelijk in 2026.

Hoe nu verder?

Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de afwegingen om te komen tot het besluit om de ontwikkeling van een sportzaal aan de Sportlaan te beëindigen. Om te kunnen voldoen aan de vraag vanuit de scholen naar voldoende sportruimte om bewegingsonderwijs te kunnen bieden, gaat het college op zoek naar een nieuwe, passende locatie voor een sportzaal. Ook gaat gemeente Maassluis in gesprek met de direct belanghebbenden. Het college overweegt om het gebied als een ecologisch waardevol gebied in stand te houden. Na de zomer gaat de gemeenteraad verder in debat over dit onderwerp.Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

Geen Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!