© Jelle Ravestein - De heer Eijskoot vraagt namens 66 vraagt om nadere informatie

Gisteravond passeerden in de de late gemeenteraadsvergadering (22:30 -23:00) veel hamerstukken. Er werden vooraf nog enkele vragen gesteld die kort werden beantwoord. De heer Eijskoot (D66) vroeg om een discussie over ‘privacy’ waarvoor geen medestanders op deze avond werden gevonden.Tevens vroeg hij om de stand van zaken rond de verkeersveiligheid op het knooppunt “de Oude Veiling’. Wethouder Pleijsier gaf aan dat dit een zaak is van de gemeente Midden-Delfland is. Er ligt een verwachting dat het doortrekken van de A4 de verkeersdruk zal verminderen, maar anderzijds moet worden doorgerekend wat de effecten zijn van de aanleg van de Blankenburgtunnel. De heer Voskamp (CDA) vroeg of de gemeente app nog uitbreiding zal ondergaan. Op dit laatste onderwerp antwoordde wethouder Pleijsier dat er wordt bekeken wat er nog meer mogelijk is, maar dat vergt nader uitzoekwerk.

Geheimhouding

 Over de stand van zaken rond de metropoolregio werd slechts in algemene termen gesproken. Burgemeester Karssen gaf aan dat hij blijft vechten voor het behoudt van de zeggenschap op de terreinen wonen, duurzaamheid en groen. Hij zegde toe dat hij de raad tweemaal per jaar zal informeren

Bouwplan Noorddijk-Geerkade
Tot slot deelde burgemeester Karssen mee dat voor volgende week dinsdag om 20.30 uur een extra raadsvergadering is ingelast op aanvraag van de fracties van Maassluis Belang, D66 en ChristenUnie. Het onderwerp van die vergadering is het omstreden bouwplan Noorddijk-Geerkade. De oppositiefracties willen diverse vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders over de gang van zaken rondom dit project.
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt