DELFLAND | De AWP Delfland vroeg in de vergadering van het hoogheemraadschap van Delfland op 29 juni naar de voortgang van de plannen voor de Erasmusvaart. Aanleiding waren schriftelijke vragen door de PvdA. 

Zie: detailplan van bureau wUrck

Mevrouw Manita Koop, portefeuillehouder van Delfland, antwoordde dat de uitkomsten van het onderzoek door Deltares naar nut en noodzaak van de geplande Erasmusvaart tussen Den Haag en Westland op 12 oktober zullen worden gepresenteerd.

Zij bevestigde dat concrete alternatieven, zoals waterafvoer via een verbeterde Valkenbosvaart richting Haagse Beek of via een waterverbinding rondom het ziekenhuis Leijenburg ook in dit onderzoek worden meegenomen. Ook wordt gekeken naar de voor- en nadelen van een goedkopere oplossing met duikers. Hans Middendorp, fractievoorzitter van de AWP, is blij met deze toezegging, omdat zo een afgewogen besluit kan worden genomen.

 

© wUrck

Mevrouw Koop benadrukte dat Delfland puur kijkt naar het watersysteem en de waternatuur, en dat voor extra wensen zoals recreatievaart en droge ecologie de andere gebiedspartners in de buidel moeten tasten.


© AWP

© AWP

Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.