© MB - Vragen MB over afsluiting P.C. Hooftlaan

De fractie van Maassluis Belang heeft een vraag gesteld aan het college van B&W n.a.v. de werkzaamheden Wouwermanstraat – Vondellaan.

De vraag aan B&W is:

Op de site van de gemeente kunnen we lezen dat u een overstortleiding Wouwermanstraat – Vondellaan gaat renoveren. Deze werkzaamheden vinden plaats in de laatste week van januari.

De fractie van Maassluis Belang is enigszins verbaasd over dit tijdstip. U schrijft dat de overlast beperkt zal zijn maar de overlast is niet nul. Zeker gezien het feit dat de PC-Hooftlaan enige dagen afgesloten zal zijn.

U hebt natuurlijk nagedacht of deze werkzaamheden te combineren zijn met de renovatie van de Laan 40-45 met de bouw van een rotonde bij de P.C. Hooftlaan, waaronder de overstort loopt.

De fractie van Maassluis Belang is benieuwd naar de beweegreden om deze werkzaamheden separaat uit te voeren en niet te combineren met de grootscheepse renovatie van de Laan 40-45 en daarmee dubbele overlast voor de omwonenden te voorkomen?

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu