MAASSLUIS | Na het plotselinge vertrek van de Verenigde Senioren Partij uit de coalitie en het aftreden van de VSP wethouder is de vrijgevallen portefeuille verdeeld over de leden van het college van B&W. Bij de aangepaste verdeling is in overleg met de coalitiepartijen PvdA, CDA en VVD en collegeleden gekeken naar de spreiding van de werkdruk, de logische aansluitingen op de bestaande portefeuilles en belangstelling en expertise van de betrokken bestuurders.

 • Wethouder Sjef Evers (VVD) neemt het grootste deel van de portefeuille werk en inkomen op zich en zal Maassluis in het regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts vertegenwoordigen.
 • Wethouder Kees Pleijsier (CDA) neemt het dossier Koningshof en een deel van de portefeuille cultuur rondom de Koningshof op zich: o.a. de bibliotheek en de muziekschool.
 • Wethouder Arnold Keijzer (PvdA) neemt het minimabeleid voor zijn rekening, waaronder lokaal armoedebeleid en kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Burgemeester Edo Haan neemt net als de wethouders ook een aantal taken extra op zich: citymarketing, toerisme, personeel en organisatie, automatisering, communicatie, recreatie en een deel van cultuur.

Het volledige overzicht van de aangepaste portefeuilles wordt opgenomen als extra bijlage bij het coalitieakkoord “Maassluis dichtbij. Verbinden en vooruitzien”.

Fractievoorzitter Sjoerd Kuiper (PvdA), Corine Bronsveld-Snoep (CDA) en Gerard van der Wees (VVD) hebben grote waardering voor de extra inzet van alle collegeleden, die in deze omstandigheden hun verantwoordelijkheid nemen:

Er ligt veel extra werk op het bord van de collegeleden, we wensen hen succes bij dit belangrijke werk. We hebben er vertrouwen in dat deze bestuurders goede resultaten kunnen behalen, in het belang van onze inwoners en andere partijen in Maassluis.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. B. Scheurwater
  21 september 2016 at 22:35

  Er had ook een nieuwe wethouder benoemd kunnen worden toch?
  maar dan is de vraag van wie van de drie tsja

 2. ton
  21 september 2016 at 16:44

  Mijn weggevallen portefeuille zou nooit verdeeld worden, denk ik.