MAASSLUIS | De gemeenteraad van Maassluis heeft zich unaniem uitgesproken tegen de plaatsing van de achtste windturbine. Een windturbine die volgens de plannen onacceptabel dicht op de bebouwing van onze stad dreigt te worden geplaatst. De verschillende trajecten die zijn ingezet hebben vooralsnog niet geleid tot de gewenste uitkomst.

Op 9 maart werd de uitspraak van de Raad van State inzake Windpark Nieuwe Waterweg bekend. In de uitspraak is aangegeven dat alle bezwaren in het hoger beroep ongegrond zijn verklaard. Door de uitspraak is de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden, stellen de ontwikkelaar en de gemeente Rotterdam.


In het kader van artikel 51 van het reglement van orde wil het CDA Maassluis u de volgende vragen stellen:

 • Heeft u kennis genomen van de uitspraak van de Hoge Raad [ ** ] ? Zo ja, in hoeverre klopt het dat de afgegeven omgevingsvergunning voor het Windpark hiermee onherroepelijk is geworden?
 • In hoeverre bent u nog in gesprek met de Gemeente Rotterdam en de provincie over het niet plaatsen van de achtste windmolen in het Windpark Nieuwe Waterweg? Zo niet, bent u bereid nog een ultieme poging te doen?
 • Welke juridische mogelijkheden zijn er nog voor zowel de gemeente Maassluis als de bewoners om de aanleg van de windturbine tegen te gaan die onacceptabel dicht op de bebouwing van Maassluis staat gepland?
 • Bent u het met ons eens dat deze opties onderzocht moeten worden en scherp in kaart moeten worden gebracht?
 • Deelt u onze mening dat waar zich mogelijkheden voordoen deze door de gemeente benut moeten worden en dat de gemeente zich tot het uiterste blijft inspannen om de aanleg te voorkomen zelfs als dit een langdurig proces betekent?
 • Wij vragen u de bewoners die getroffen worden door dit Windpark Nieuwe Waterweg in te lichten en in overleg te gaan welke verdere stappen mogelijk en wenselijk zijn.

[ ** ] Bedoeld wordt :  Raad van  State  [ Red.]

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  10 maart 2016 at 20:26

  ”Ik Ben Tegen Plaatsing Van De Eerste!”