Bijdrage VSP aan debat in gemeenteraad 15-12-2015

Wie had een jaar geleden kunnen bedenken, laat staan voorspellen, waar we binnen een jaar in onze samenleving voor zouden staan!? Ja, we wisten van een oorlog in Syrië en van vreselijke misstanden daar,  veroorzaakt door een wreed regime van Assad. Ook de vele gruwelijkheden die werden begaan door IS kenden we van horen en zien op filmpjes en we zagen ze toch vooral als beelden van ver weg. We zagen mensen die al jaren op drift waren en in troosteloze vluchtelingenkampen probeerden er het beste van te maken. En we dachten wellicht Oh Oh, wat erg als je dit overkomt. Ja en we wisten ook nog wel dat deze mensen een leven gewend waren zoals wij. Veelal goed opgeleid en dan zomaar in een alles vernietigend conflict terecht gekomen. Het zal je maar gebeuren, dachten we dan.

gammele bootjes
Ja er waren er, die op een gammel bootje de Middellandse Zee probeerden over te steken en daar verdronken regelmatig veel mensen bij. Ja dat kwam dan wel wat dichterbij, want daar zat Italië toch wel heel erg mee. En toen …. alsof er een dijkdoorbraak was, kwam er een enorme mensenstroom opgang richting het noorden van Europa. Vanaf afgelopen zomer zijn we ruw ontwaakt, ja het raakt ons leven en wij zijn onderdeel van het probleem geworden. Zo beleven we in Europa en dus ook in ons land de ernstigste crisis sinds de tweede wereldoorlog. Grote woorden? Nou ik citeer slechts de Duitse Bondskanselier Merkel die deze woorden afgelopen weekend gebruikte. De uitdaging waar ons werelddeel voor is komen te staan, is enorm en raakt aan de wortel van onze vrijheid en welvaart.

verantwoordelijkheid nemen
Een crisis ook, die we laat en misschien wel te laat hebben zien aankomen. Wilden we het niet zien? Hoe dan ook, het is nu een feit en we zullen onze verantwoordelijkheid als bestuurders moeten oppakken. Nee, hier was niet in voorzien in meerjarenramingen, planningen en verkiezingsprogramma’s. De burger die ons mandaat gaf, mag er op rekenen dat we onze verantwoordelijkheid nemen ook als die onvoorzien is.

Vanavond spreken we over de locaties voor de opvang van extra statushouders. We mogen onze ogen niet sluiten voor de werkelijkheid en die zegt dat we hier niet met een eenmalige groep en een opvang van een half jaar weer klaar zijn. Wij roepen het college op, wees vooral helder en transparant over datgene wat de burgers moeten verwachten. Komen er nieuwe statushouders, als deze eerste groep kan doorstromen naar gewone huizen? Maassluizers, zoals we gisteravond weer zagen, zijn menselijk en verstandig. Maar ze willen wel het gevoel hebben serieus genomen te worden.

serieus nemen

De bijgevoegde* brief van de minister verwijst naar het bestuursakkoord met de VNG. Het pakket aan voorzieningen en arrangementen in dit akkoord zijn omvangrijk en lijken op dit moment afdoende breed. Dit akkoord doet recht aan de urgentie van dit moment. Een extra aansporing aan iedere gemeente om zich aangesproken te weten en deze urgentie te vertalen in voorstellen.

Wij roepen het college op om maximaal in te zetten op het benutten van alle instrumenten en middelen die het Rijk aanbiedt. Schakel Maasdelta in om in actie te komen en extra te bouwen of voorgenomen sloop uit te stellen. Wachtlijsten mogen niet nog langer worden, nee ze moeten omlaag. Nood breekt wet en maak dan van die nood maar een deugd.

onderwijs
Het onderwijs moet stevig meedoen om kinderen, vaak met hevige trauma’s en taal- en leerachterstanden op te vangen. Volwassenen moeten met voorrang de taal zo snel mogelijk leren. Bedrijven moeten gemobiliseerd worden om deze groep zo snel mogelijk aan de slag te helpen. Hier ligt tegelijk een uitdaging voor ons. Wij zullen soepel moeten omgaan met regelingen die het mogelijk moeten maken te werken met behoud van inkomen uit uitkering.

Voorzitter, wij roepen het college op: zoek de grenzen van de voorzieningen op en benut ten volle de arrangementen die er voor zijn.  Nood breekt wet.

Veel vrijwilligers stonden direct klaar om te helpen bij de crisisopvang in september. Dat was Maassluis op zijn best.

Wij hebben er vertrouwen in dat we deze nieuwe inwoners van onze mooie stad snel een gevoel van thuiskomen kunnen geven.


* hier niet bijgevoegd

Huub Paalvast

Huub Paalvast

Dinsdagcolumnist 1x per 2 maanden 2014 -2018 | Raadslid VSP per 2015 | Onderwijsadviseur | Leraar-begeleider | gastcolumnist 2018 e.v.

3 Reacties

 1. Martijn van Leerdam
  18 december 2015 at 17:12

  +1, goed gezegd!

 2. Ronald van Santvliet
  18 december 2015 at 17:11

  Ik heb mezelf aangemeld om deze mensen vrijwillig te willen begeleiden bij Maasdelta VW….ik draag als (vakbekwaam) Begeleider graag mijn steentje bij voor deze mensen….Ik ben trots op Maassluis en verwelkom deze mensen graag in Maassluis.

 3. Aad Rieken
  18 december 2015 at 09:16

  ”Dat Staat Als Een Paal (Vast) Boven Water!”