MAASSLUIS | De gemeenteraadsfractie van de PvdA is kritisch naar het bestuur van de gemeente. Zij vindt dat er van gemeentewege veel te weinig inspanningen gedaan worden in het belang van de eigen burgerij.

Zij stellen daarom schriftelijk het volgende in het kader van artikel 51.


Afgelopen weken hebben er zich weer zorgelijke ontwikkelingen voorgedaan in het dossier veerpont Maassluis- Rozenburg. Na het aannemen van de motie tijdens de extra ingelaste raadsvergadering op 30 mei is er 21 juni een bespreking geweest in de Statencommissie en op 5 juli een debat in de Provinciale Staten. In die besprekingen in de Staten heeft het provinciebestuur andere aangegeven met extra geld over de brug te komen om de veerpont Blankenburg zo snel mogelijk (binnen 6 tot 8 weken) weer in de vaart te brengen. Hoewel dat niet helemaal in de lijn van de motie lag, leek er schot in de zaak te komen.

Beide veerponten zijn na reparaties beiden in staat om weer in de vaart te komen. Dit is oa bevestigd in de artikelen in het AD door de Maassluise scheepswerf De Haas, maar ook Damen heeft na een eigen schouw in opdracht van de provincie vastgesteld dat de Blankenburg binnen 6-8 weken en de Staeldiep binnen 4-6 maanden klaar kunnen zijn. Dit is op 5 juli in debat met PS ook gemeld door de gedeputeerde. Randvoorwaardes zijn het betalen van achterstallige rekeningen en het vrijgeven van de schepen door de curator. Voor het eerste heeft PS extra geld beschikbaar gesteld,
voor het vrijgeven van de schepen zou de gedeputeerde nodige actie nemen richting Damen en de curator. Tevens wist de gedeputeerde te melden dat er door Damen intussen contact is geweest met 8 van de 16 werknemers die als gevolg van het faillissement op straat staan.
Helaas werden we vorige week verrast door het bericht uit de media dat waarin de beoogde nieuwe exploitant Damen aangeeft dat het niet zo snel kan, maar minimaal 4 maanden zou moeten duren.

Er gaat dit jaar dus nog geen volwaardige veerpont die via de dienstregeling en met autoverkeer gaat varen. Er is intussen sprake van een fietsveerpont dat wordt bediend door de KRVE dat per week wordt ‘verlengd’. De door KRVE gebruikte boot is een in onbruik geraakte partyboot.

Over al deze ontwikkelingen is de raad niet geïnformeerd en dat brengt ons tot de volgende vragen conform artikel 51:

 1. Hoe heeft u de Gedeputeerde en de Provinciale staten geïnformeerd over de door onze raad aangenomen motie over de veerpont? Hoe kan het dat deze niet bekend is bij de Statenleden en de Statengriffie terwijl u deze motie als ‘ krachtig signaal’ mee zou nemen naar de Provincie?
 2. In de aangenomen motie staan een aantal oproepen aan het college, onder andere over betere communicatie aan onze inwoners, over betrekken van de raad bij ontwikkelingen en scenario’s en het scenario zonder aanbesteding. Kunt u aangeven hoe u gevolg heeft gegeven aan deze oproepen? Wij zien namelijk wel dat de dorpsraad in Rozenburg wordt geïnformeerd en betrokken, maar de Maassluis nog niet echt.
 3. Het valt ons op dat de gemeente Maassluis zelf nauwelijks communiceert over de veerdienst. Er staat een minimale verwijzing naar de site van de provincie ZH onder het kopje verkeer en ervoer op de gemeentelijke website. Het lijkt de PvdA Maassluis van groot belang dat onze inwoners en reizigers weten wat er op het spel staat en wat de stand van zaken is. De behoefte aan informatie is groot, blijkens een recent bezoek van de PvdA fractie aan het voet-veerpont waar reizigers vooral informatie van mond op mond van elkaar en het personeel moeten hebben.
  Een plek op de voorpagina van de website en/of het actuele nieuws lijkt ons minimaal aangezien scholieren, maar ook werknemers die met de fiets pendelen, komende weken weer aan de slag moeten en hun plan moeten trekken. Wanneer gaat u dit oppakken en hoe ?
 4. Wat heeft, of gaat u doen met dit meest recente nieuws en de uitkomst van de
  Statenvergadering en het vervolg na het reces?
 5. Is er inmiddels meer duidelijkheid over de positie van de medewerkers van de veerdienst die door het failliet laten gaan van Aqua Swets BV op de dag voordat het vakantiegeld op straat werden gezet?
 6. De door provincie beloofde toezegging van een voet-fietsveerpont op korte termijn met op midden langer termijn een autoveer is niet- of zeer minimalistisch nagekomen. Immers de inzet van het huidige voet-fiets veerpont wordt per week verlengd en kan dus ook zo weer stoppen.
  Deze boot is in de basis ook niet geschikt als veerpont en kan ook zo weer om technische of andere redenen uit dienst gaan. Dat staan we dus weer met lege handen. Het autoveer (de Blankenburg) is volgens de media naar 2024 verschoven. Van de Stealdiep is geen plan bekend.
  Bent u er mee eens dat voor 2023 de inzet van een voet-fietsveer gegarandeerd zou moeten zijn en dat er intussen heel hard gewerkt moet worden aan een backup (bij voorkeur de Blankenburg)?

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

1 Reactie

 1. Harrie Gordijn
  8 augustus 2023 at 17:16

  De gemeente zit er waarschijnlijk niet de de burgers. Helaas diep triest.