ChristenUnie : Aandacht voor veilig Maassluis in goede handen bij burgemeester

Dit college zit nu bijna 4 jaar aan het roer. Het zijn geen rustige jaren geweest. Het is een compliment waard dat Maassluis er financieel gezond voor staat. De ChristenUnie kiest vanwege de komende ontwikkelingen binnen de jeugdzorg en WMO voor een voorzichtige financiële aanpak. Bovendien zijn wij van mening dat ….

LEES MEER →

De Vloot verrast op blue monday

De commissieleden werden bijgestaan door John Dolstra, fractievoorzitter van de Christen Unie en Jan van der Maarel, raadslid van de Verenigde Senioren Partij.

LEES MEER →
© VVD Maassluis

Wethouder Evers geinstalleerd

De heer Evers sprak mooie woorden over de bestuurlijke cultuur van samenwerken in Maassluis. Ik citeer hierbij zijn woorden hierover: “Niet besluiten op basis van macht maar op grond van gedegen argumenten met inbreng van alle partijen.”

LEES MEER →

Nashville verklaring “Hier wordt niemand mee geholpen”

Fractievoorzitter CU Maassluis spreekt zich uit tegen Nashville verklaring: Ieder mens telt, of je nu jong bent of oud, ….

LEES MEER →
© MNU

ChristenUnie geeft haar visie op de Kadernota 2019-2022

Waak voor het te makkelijk inzetten van adviesbureaus die rapporten opleveren zonder actieplan op maat voor Maassluis.

LEES MEER →
© MNU

ChristenUnie: Het ontbreekt te vaak aan sturing en communicatie

Waak voor het te makkelijk inzetten van adviesbureaus die rapporten opleveren zonder actieplan op maat voor Maassluis.

LEES MEER →

Column: Politiek dichtbij de burgers

Bij de verdere uitwerking van de cultuurvisie willen wij ook jongeren betrekken. Een goede en gezonde vrijetijdsbesteding is voor jongeren van groot belang. Activiteiten van jongerenwerk en andere initiatieven vanuit de stad, zoals Waterwegpop worden gestimuleerd. Wij delen de visie van D66 om een jongerenraad in te stellen uit een afspiegeling van onze bevolking.

LEES MEER →

ChristenUnie – Verkiezingsprogramma voor 2018-2020

De ChristenUnie wil graag samen werken met alle inwoners om deze stad nog mooier schoner en veiliger te maken. Zij denken hierbij speciaal aan al die vrijwilligers bij de sportverenigingen maatschappelijke en culturele organisaties, de kerken moskeeën de Voedselbank de bewonerscommissies en individuele inwoners die bij hen aankloppen.

LEES MEER →