MB: Wat zijn de gevolgen van het herroepen van de afkoopregeling?

Hoe verhaal je de kosten bij letselschade op een andere verzekeraar. De gemeente heeft sinds 2015 in het kader van WMO dat recht via een jaarlijkse afkoopsom laten verrekenen. Dit blijkt wederrechtelijk. Wat zijn de gevolgen?

LEES MEER →
© Aad Solleveld

MB in Begrotingsdebat (2): Maassluis is een dynamisch plaatje

Op veel punten is door het college positief gereageerd en dat geeft maar weer eens aan hoe constructief wij met elkaar samen werken in ons Maassluis.

LEES MEER →

Maassluis Belang stelt veel vraagtekens bij de Begroting 2017

De inbreng van het Maassluis Belang in de eerste termijn op dinsdag van het begrotingsdebat gaat onder meer over belasting, Koningshof leegstand panden, fietspaden, riolering, parkeren, nieuwe banen en veiligheid.

LEES MEER →

‘Begroting 2017’ niet of wel akkoord volgens gemeenteraad?

Waarom zijn bepaalde investeringsprogramma’s geheim? Is de gemeenteraad het eens met de plannen van B&W? Gaat het geld naar de juiste projecten? Wat is niet acceptabel? Wie, wat en waarom. De komende twee dagen worden interessant voor betrokken burgers. Zullen de raadsfracties met scherp schieten of zich gewonnen geven?

LEES MEER →

Column: Waar gaat ons geld naar toe?

Is de hondenbelasting afgeschaft? Wordt Theater Koningshof verzelfstandigd? Verbouwen we het stadhuis? Wie krijgt meer geld: sport of cultuur? De mooie plannen voor 2017 zijn :…

LEES MEER →

Maassluis Belang in debat ‘Overlast Burgemeestersplantsoen’

Wat moet er nog meer gebeuren voordat de politie daad -werkelijk ingrijpt en de daders oppakt? Hoeveel zorgtroepen moeten we nog loslaten op deze jongeren die al jaren resistent zijn voor elke vorm van hulpverlening? Ouders erop aanspreken en aansprakelijk stellen is ook …

LEES MEER →

Komt er Probleemjongerenopvang in InBlik?

Klopt het dat er met de Marokkaanse Moskee in de Westwijk afspraken zijn gemaakt om in InBlik querulante Marokkaanse jongeren te huisvesten voor een heropvoedingsprogramma, omdat de Marokkaanse gemeenschap ze zelf niet kan handhaven?

LEES MEER →

MB: Gemeente app werkt slecht, ook kritiek op gemeentesite

Aad Solleveld (MB) vraagt aan wethouder Evers of deze ervan weet en wat hij eraan doet.

LEES MEER →