© Taalfront Maassluis

Raadscommissie bespreekt aanvalsplan basisvaardigheden

Met inachtneming van deze factoren blijkt dat de wijk Dijkpolder een zeer hoog risico op laaggeletterdheid heeft; de wijken Sluispolder en Kapelpolder hebben een hoger dan gemiddeld risico op laaggeletterdheid.

LEES MEER →

Onderzoek rekenkamercommissie naar de decentralisatie jeugdhulp

Er is nog geen enkel zicht in hoeverre de doelen van de transformatie worden gerealiseerd.

LEES MEER →

Raad: Over gerenoveerde geluidswal A20

Een raadscommissie bespreekt vanavond 3 juli 2018 (19.45-20.30 uur )  het raadsvoorstel om daarna te kunnen in te stemmen.

LEES MEER →

20/6 Raadscommissie over financiën

Ondermeer de financiële gevolgen van de sloop van de school aan de Spechtstraat en het krediet voor de politiepost. De post ‘onvoorzien’ 2017 is toegevoegd aan de post ‘saldo van baten en lasten’.

LEES MEER →