MAASSLUIS | De fractie van VSP Maassluis heeft vernomen dat sinds begin april bewoners van het wooncomplex de Schuurhof regelmatig met langdurige onderbrekingen van essentiële basis voorzieningen zoals verwarming, warm water, elektra worden geconfronteerd.

Fractievoorzitter Hans van der Burg:

“Wij zijn met een groep van bewoners hierover in contact geweest om hun ervaringen met ons te delen. Het is natuurlijk onbestaanbaar dat bewoners dagen achtereen (vóór, tijdens en ná Pasen) verstoken zijn van warmwater en verwarming. Bewoners voelden zich in de steek gelaten.
Wij hebben na overleg op 1e paasdag besloten om dinsdagmorgen 11 april 2023 aan te schuiven bij het koffieuurtje in de Oase, in aanwezigheid van de flatcoach van Maasdelta, samen met een groep bewoners. Hier hebben wij afgesproken om de contacten zoveel mogelijk via de Bewonerscommissie en de flatcoach te laten lopen. Een aantal bewoners zijn hulpbehoevend deze maken zich uiteraard grote zorgen.”


Geacht College, In december 2021 zijn er ambitieuze prestatieafspraken gemaakt tussen VBBM, Maasdelta en gemeente Maassluis. Maasdelta heeft de bewoners in dat jaar aangeschreven om hen te laten weten dat de Schuurhof behouden blijft en dat men gaat bekijken hoe het woongebouw opgeknapt en verduurzaamd kan worden. Allemaal mooi, geen misverstand hierover.

Maar, VSP Maassluis maakt zich ernstige zorgen hoe de bewoners de periode van de opknapwerkzaamheden en verduurzaming van de woningen, in 2023/2024, zullen moeten doorstaan gezien de ervaringen van de afgelopen dagen en de problemen die nog altijd aan de orde zijn op moment van dit schrijven.

Vragen onder artikel 51

Naar aanleiding van problemen met de voorzieningen zoals hierboven beschreven heeft VSP Maassluis de volgende vragen aan het College van B&W conform Artikel 51 van het Reglement van Orde :

  1. Sinds wanneer bent u op de hoogte van de problemen zoals hierboven beschreven ?
  2. Hoe kan het dat deze mensen dagenlang in het ongewisse zijn gelaten ?
  3. In hoeverre wordt er prioriteit gegeven aan het verhelpen van urgente problemen ?
  4. Hoe gaat Maasdelta uitvoering geven aan de verbeterplannen voor dit wooncomplex ?
  5. Zijn/worden deze plannen voorgelegd en doorgesproken met u als College ?
  6. Prestatieafspraken zijn ambitieus, maar bent u het met ons eens dat er prioriteit moet
    worden gegeven aan het oplossen van huidige problemen ?
  7. Wat gaat u doen om dit te laten bewerkstelligen door Maasdelta ?
© gemeente maassluis


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek