WINDMOLENS - Windmolens op het grondgebied van de gemeente is onmogelijk wegens de diverse milieuvoorwaarden waaraan niet kan worden voldaan. Toch proberen andere instanties zoals de gemeente Rotterdam dichtbij de bewoonde kom van onze stad enkele windmolens te plaatsen. Er wordt angstvallig bewaakt wat acceptabel is.

Molens in West, molens in Oost

Het is gedaan voor West en Oost is nog niet in the picture, toch …

LEES MEER →

Oranjeplassen: De 8e windmolen komt er

Rotterdam krijgt gelijk en kan aan de slag …

LEES MEER →

Windmolens: Horizonvervuiling op De Dijk?

www.maassluis.nu | Krijgt straks ook Maassluis Oost te maken met deze horizonvervuiling?

LEES MEER →

Indienen zienswijzen locaties windenergie

www.maassluis.nu | De provincie Zuid-Holland bereidt een milieueffectonderzoek voor naar locaties voor windenergie in de regio Rotterdam.

LEES MEER →

De Dijk: Onderzoek voor windenergie regio Rotterdam

www.maassluis.nu | Na de Oranjeplassen waar 8 molens komen, onderzoekt Rotterdam (…) nu of in Maassluis op De Dijk ruimte is voor windmolens.

LEES MEER →

Antwoorden op CDA-vragen over windturbines

www.maassluis.nu | Het College van B&W heeft vragen beantwoord van het CDA over het provinciaal onderzoek naar alternatieve locaties voor windturbines.

LEES MEER →

Alternatieve locaties windmolens regio Rotterdam?

www.maassluis.nu | De provincie Zuid-Holland bereidt een milieueffectonderzoek voor naar alternatieve locaties voor windenergie in de regio Rotterdam, waaronder Maassluis. Dit om de eerder met gemeenten afgesproken opgave van 150 MW in de voormalige stadsregio Rotterdam te halen.

LEES MEER →

Is dit het bewijs tegen de plek van 8e molen?

www.maassluis.nu – Waarom staat die 7e (ten oosten van de stormvloedkering) nog steeds geprojecteerd op de plek van de achtste?

LEES MEER →