©PR PvdA – Dank aan de schrijvers van de tekst van het coalitieakkoord Peter van Baalen(l) en René van der Hoek (r).

Trots presenteerde informateur Arnold Keijzer op deze zonnige middag in de tuin van het stadhuis het coaltieakkoord. Dankzij het goede werk van hem en formateur Peter van Baalen is er binnen 1,5 maand een volwaardige coalitie die aan de slag kan.

Keijzer bedankte informateur Peter van Baalen die hiermee zijn laatste bijdrage aan de gemeenteraad van Maassluis leverde. Samen met René van der Hoek, griffier der gemeente en medeschrijver van de tekst van het akkoord, werd hij onder dankzegging in de bloemetjes gezet. Het is een prima prestatie binnen 1,5 maand na de verkiezingen aan de slag te kunnen met een solide akkoord. Het akkoord is door de fractievoorzitters ondertekend en daarmee zijn de vier partijen voor vier jaar aan elkaar verbonden.

GR  Akkoord Presentatie

De presentatie onder toeziend oog

GR Akkoord Ondertekening

De ondertekening vlnr Jan van der Maarel (VSP), Gerard van der Wees (VVD), Sjoerd Kuiper (PvdA) en Corinne Bronsveld-Snoep (CDA)

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt