MAASSLUIS | Er werden diverse vragen gesteld door de PvdA fractie en B&W gaf antwoorden. De antwoorden op de vragen maken duidelijk dat er weinig aandacht is voor de mens, de reiziger. Er wordt verwezen naar het project naar Rotterdam en naar MRDH. In de laatste zit overigens een wethouder van Maassluis.

U kunt zelf het gehele document lezen via de link onderaan dit artikel.

Een vraag van de PvdA luidt: “Welke consequenties trekt de verantwoordelijke gemeente Rotterdam en de aanbestede dienst van de Metropoolregio in de richting van het projectbureau? Het zijn deze functionarissen die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Rotterdam en de metropoolregio in de richting van de gemeenteraden van de Waterweggemeenten opnieuw verkeerde voorlichting gaven, maar bovenal wanprestatie op wanprestatie leveren.”

 

Het antwoord op een van de vragen is illustratief over de mate van verantwoordelijkheidsbesef van de bij het project betrokken partijen (instanties).

Het antwoord van B&W: 

“Wij hebben uw vraag en opmerkingen voorgelegd aan de gemeente Rotterdam. De gemeente Rotterdam heeft, in afstemming met de MRDH, hierop het volgende geantwoord:

De Metropoolregio Rotterdam den Haag (MRDH) is subsidieverlener voor het project Hoekse Lijn. De gemeente Rotterdam is opdrachtgever. Eind 2017 is geconstateerd dat het project vertraging op zou lopen. Naar aanleiding van deze berichten is door de gemeenteraad van Rotterdam een raadsonderzoek uitgevoerd. Het rapport van de onderzoekscommissie is in februari 2018 gepubliceerd. In het rapport is te lezen dat er verschillende (zowel interen als externe) oorzaken zijn voor de vertraging.

Sinds januari 2018 rapporteert de gemeente Rotterdam als opdrachtgever de gemeenteraad van Rotterdam en de Waterweggemeenten maandelijks via een voortgangsrapportage over de voortgang van het project. In deze rapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van het project en over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de opvolging van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport. In de rapportages is te lezen dat de vertraging in dit stadium van het project vooral wordt veroorzaakt door problemen met de beveiligingssoftware. Hoewel duidelijk is dat bepaalde zaken in het project niet goed zijn gegaan kan op basis van de uitkomsten van het raadsonderzoek noch op basis van de informatie uit de voortgangsrapportages worden afgeleid dat de projectorganisatie (danwel de gemeente Rotterdam of de MRDH) wanprestatie op wanprestatie levert.’

 

 

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt