MAASSLUIS | In het VNG-magazine van 22 januari 2021 wordt aandacht besteed aan het feit dat het VN verdrag Handicap uit 2016 alle gemeenten verplicht een actieplan op te stellen dat bijdraagt aan een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen.

Sinds 2016 geldt het VN-verdrag handicap in Nederland. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert.

Hoewel dat laatste een belangrijk aandachtspunt is van het college, blijkt tot grote verbazing van de VSP uit een overzicht op een website waarnaar het artikel verwijst, dat de gemeente Maassluis tot nu toe geen Lokale Inclusie Agenda heeft opgesteld die houvast geeft voor een integrale aanpak op het gebied van onderwijs en ontwikkeling, thuis, werk en inkomen, vrije tijd, vervoer en welzijn en gezondheid en ondersteuning. Evenmin staat Maassluis op de lijst van gemeenten die aan een dergelijke agenda werken.

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van VSP Maassluis de volgende vragen aan het college van B&W conform artikel 51 van het Reglement van Orde.

1. Kan het college aangeven waarom Maassluis niet voorkomt in de lijst van gemeenten die op basis van een verplichting in het VN-verdrag Handicap een Lokale Inclusie Agenda hebben opgesteld en evenmin voorkomt in de lijst van gemeenten die daaraan werken?

2. Kan het college verklaren hoe dit te rijmen valt met het feit dat het college met regelmaat uitdraagt dat in Maassluis iedereen moet kunnen meedoen?

3. Waarom heeft het college nog geen gebruik gemaakt van de ondersteuning die de VNG (Verenging Nederlandse Gemeenten) gemeenten kan bieden bij het opstellen van de Lokale Inclusie Agenda?

extra merkwaardig daar de burgemeester heel warme contacten heeft met de VNG / Redactie ]

4. Wanneer gaat het college voldoen aan de verplichting om een Lokale Inclusie Agenda op te stellen?

 

Sinds 2018 geldt óók het Charter Diversiteit en Inclusiviteit. De gemeente kan zich inzetten voor meerdere dimensies van diversiteit, waaronder culturele, etnische & religieuze achtergrond, gender, leeftijd, LHBTI en arbeidsvermogen. Uiteindelijk gaat om het overstijgen van de verschillen om de talenten van elk individu te zien en benutten.

Binnen de ambtenarij is inmiddels – zij het mondjesmaat en puur op geslacht en leeftijdscategorie (jongeren / ouderen)  – e.e.a. op gang : Raaidsinformatiebrief 29-1-2021

Gemeentelijk personeelsbestand wordt afspiegeling van de samenleving


Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu