Sluitende programmabegroting 2020-2023 naar de raad

Eenzaamheid en sociaal isolement verminderen, aansluiten bij het Pact voor de Ouderenzorg. Daarnaast wordt verder gewerkt aan dementievriendelijk Maassluis, woonservicezones en levensloopbestendige woningen. Verder …

LEES MEER →

6/11 + 7/11 Waar gaat ons geld naar toe?

Alle inwoners van Maassluis zijn welkom om samen met de gemeenteraadsleden te eten bij de begrotingsraad, op woensdagavond 7 november vanaf 17.30 uur in het bedrijfsrestaurant van het stadhuis.

LEES MEER →

Begrotingsdebat: PvdA blijft strijdbaar

“PvdA kiest voor investeringen in onze bemanning, in onze inwoners. Zodat zij zich zeker voelen bij ons aan boord, als inwoners van het schip Maassluis.”

LEES MEER →

Vertrouwen door verbinden met alle inwoners

Verder zijn we net als een aantal andere partijen van mening dat de hondenbelasting kan worden afgeschaft … Wij zullen de ontwikkelingen van de fusie gesprekken bij de bibliotheek kritisch blijven volgen.

LEES MEER →

VSP ook in tweede termijn kritisch

“We bespeurden enig ongemak toen we de oorzaken van de vertraging bij de werkzaamheden aan de orde stelden. Het gaat ons er om dat de inwoners van Maassluis, die dagelijks last ondervinden van de vertraging, recht hebben te weten waarom het allemaal zo lang duurt.”

LEES MEER →

PvdA trots op de bereikte resultaten

De maritieme traditie is niet een nostalgisch sentiment, het is ook een economische, duurzame, innovatieve kracht van onze stad.

LEES MEER →

CDA in debat over begroting 2018

Laten we beter doen wat beter kan en laten zien wat we doen. Laten we zo als gemeente verder bijdragen aan een samenleving die ruimte laat om van elkaar te verschillen en die een plek biedt aan iedereen.

LEES MEER →

VSP Drone’t de uitdagingen in Maassluis

We weten met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat er één collegelid overblijft. Maar dat is voor de andere heren geen reden om het alvast wat kalmer aan te gaan doen. We horen graag in tweede termijn wat we in de eindsprint nog van hen kunnen verwachten.

LEES MEER →