LIVE: gemeenteraad van 17:00 tot 23:30

De gemeenteraad vergadert over de voorgestelde begroting voor 2021-2024

LEES MEER →

College B&W presenteert sluitende begroting

De oplopende tekorten op het terrein van de WMO en de Jeugdzorg zijn ontstaan doordat het Rijk taken naar de gemeente heeft overgeheveld zonder voldoende financiële middelen en zonder beleidsvrijheid om de kosten in de hand te kunnen houden. Daardoor komt Maassluis steeds meer geld te kort op die taken.

LEES MEER →

Sluitende programmabegroting 2020-2023 naar de raad

Eenzaamheid en sociaal isolement verminderen, aansluiten bij het Pact voor de Ouderenzorg. Daarnaast wordt verder gewerkt aan dementievriendelijk Maassluis, woonservicezones en levensloopbestendige woningen. Verder …

LEES MEER →

6/11 + 7/11 Waar gaat ons geld naar toe?

Alle inwoners van Maassluis zijn welkom om samen met de gemeenteraadsleden te eten bij de begrotingsraad, op woensdagavond 7 november vanaf 17.30 uur in het bedrijfsrestaurant van het stadhuis.

LEES MEER →

Begrotingsdebat: PvdA blijft strijdbaar

“PvdA kiest voor investeringen in onze bemanning, in onze inwoners. Zodat zij zich zeker voelen bij ons aan boord, als inwoners van het schip Maassluis.”

LEES MEER →

Vertrouwen door verbinden met alle inwoners

Verder zijn we net als een aantal andere partijen van mening dat de hondenbelasting kan worden afgeschaft … Wij zullen de ontwikkelingen van de fusie gesprekken bij de bibliotheek kritisch blijven volgen.

LEES MEER →

VSP ook in tweede termijn kritisch

“We bespeurden enig ongemak toen we de oorzaken van de vertraging bij de werkzaamheden aan de orde stelden. Het gaat ons er om dat de inwoners van Maassluis, die dagelijks last ondervinden van de vertraging, recht hebben te weten waarom het allemaal zo lang duurt.”

LEES MEER →