© PXB-CC - pirod4

PvdA: Eenzaamheids problematiek is groot thema

Recent hebben wij kennis genomen van de uitkomsten van de meicirculaire en welke consequenties deze hebben voor onze financiën. Deze vooruitzichten zijn niet gunstig. Daarnaast hebben zo goed als alle gemeente grote oplopende tekorten in zowel de jeugdzorg als de WMO.

LEES MEER →
© PXB-CC

ChristenUnie: Lasten zullen stijgen

Als raad zouden we periodiek op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken van het beleidsplan. Al een jaar lang wachten we op dit periodiek overleg. Zelfs eenvoudige zaken als promotie van duurzaamheidsmaatregelen zien we niet helder terugkomen in onze stad.

LEES MEER →

Maassluis Belang: Plannen niet goed doortimmerd

Er ligt voor onze stad een behoorlijke bezuinigingsoperatie hoe kunnen we die volbrengen als we nu instemmen met deze kaders?

LEES MEER →
© PXB-CC

Harde kritiek VSP op plannen B&W

Nieuwe onheilstijdingen in het sociaal domein geven het trieste beeld dat we nog niet bij een begin van in control zijn. Met dat slechte nieuws is deze Kadernota volledig achterhaald of – om het populair uit te drukken – boterzacht geworden. Het college moet met dit incomplete werk aan de slag en met een aangepaste Kadernota in september komen en een sluitende begroting in november.

LEES MEER →
© maassluis.nu

Nooit meer Bouwdorp Oost

en van de beoogde bezuinigingsmaatregelen is het stopzetten van het bouwdorp Oost. Elke zomer wordt er voor de jeugd in Oost en in West een bouwdorp georganiseerd. Als de raad in juni akkoord gaat, zal er nooit meer in Oost een bouwdorp worden georganiseerd.

LEES MEER →

Gemeente zet in op ‘flits’vergunningen

Voor niet complexe vergunningen moet de burger snel een complete aanvraag kunnen indienen en …

LEES MEER →

VSP vindt Kadernota 2019-2021 te optimistisch

Iedereen weet dat we op dit moment op de top van de economische golf surfen en dat de kans meer dan reëel is dat de economische groei gaat afzwakken of stagneren.

LEES MEER →

VVD: Maassluis hoort bij de 50% goedkoopste gemeenten van Nederland

In het raadsdebat over de kadernota 2018-2012 bracht Gerard van der Wees (VVD) naar voren dat de kaders voor 2018 worden vastgesteld. Over het algemeen kan de VVD zich vinden in het voorgestelde beleid.

LEES MEER →