CU – Verkeer loopt nu al vast en dit wordt met alle nieuwbouw erger

Zoals ook genoemd in de commissie willen we nogmaals meegeven dat alle onderzoeken die het college wil uitvoeren niet mogen leiden tot een onderzoekscultuur. Graag zien we als ChristenUnie vooral een aanpak cultuur. 

LEES MEER →

VSP wil verlaging van de OZB, is tevreden over kadernota 2022-2025

Alle reden om hier hard uit te spreken dat voor de VSP de OZB in de komende begroting niet meer mag worden verhoogd en mogelijk zelfs moet worden verlaagd omdat de volumetoename en de waardestijging dat ruimschoots mogelijk maken.

LEES MEER →
© VVD Maassluis

Het college van B&W kijkt vooruit en maakt keuzes voor een mooier Maassluis

Wethouder Evers: “Ik heb geen glazen bol en het is in deze onzekere economische tijden erg lastig om voorspellingen te doen en vooruit te kijken. Maar het is goed om te zien dat het ons lukt om te blijven investeren in de stad.”

LEES MEER →

Zorgen over betaalbaarheid woningen

De PvdA Maassluis maakt zich wel zorgen om de betaalbaarheid en zijn dan ook blij dat de raad recent de verordening doelgroepen woningbouw heeft aangenomen waarin staat aangegeven dat in nieuwe projecten 33% moet bestaan uit sociale huur. Maar daarmee zijn we er niet. Ook de betaalbare koop en de midden huur zijn groepen waarbij de vraag naar woningen hoog is.

LEES MEER →
© PXB-CC

VSP: Netwerk van vaste camera’s

Een netwerk van vaste camera’s doet meer recht aan een structurele oplossing voor de verloedering en verhuftering van de publieke ruimte. verder aandachtspunten zijn ..,

LEES MEER →
© PXB-CC Andrew Khoroshavin

De grootste klappen vallen aan de stille kant van Maassluis

Voor de betaalbare koop en de midden huur zijn groepen waarbij de vraag naar woningen hoog is.

LEES MEER →
© PXB-CC - pirod4

PvdA: Eenzaamheids problematiek is groot thema

Recent hebben wij kennis genomen van de uitkomsten van de meicirculaire en welke consequenties deze hebben voor onze financiën. Deze vooruitzichten zijn niet gunstig. Daarnaast hebben zo goed als alle gemeente grote oplopende tekorten in zowel de jeugdzorg als de WMO.

LEES MEER →
© PXB-CC

ChristenUnie: Lasten zullen stijgen

Als raad zouden we periodiek op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken van het beleidsplan. Al een jaar lang wachten we op dit periodiek overleg. Zelfs eenvoudige zaken als promotie van duurzaamheidsmaatregelen zien we niet helder terugkomen in onze stad.

LEES MEER →