Column: Geen nieuwe

Wat schreef Peter de afgelopen jaren

LEES MEER →

VVD Maassluis nieuwjaarsreceptie en presentatie verkiezingsprogramma

Samen met de kandidaten op de lijst en de aanwezige leden werd vooruitgekeken naar het verkiezingsjaar. De VVD Maassluis hoopt dat de kiezer besluit dat zij het liberale geluid met kracht in de raad mogen laten horen vanaf 21 maart.

LEES MEER →

Column: Wat doet ú onder kerstboom?

Onder de kerstboom nog eens terugkijken en vooruitblikken. Het lijkt mij een mooie uitdaging voor iedereen.

LEES MEER →

B&W Stroomopwaarts bedient andere klanten dan StOED.

Beide klantgroepen ervaren afstand tot de markt. Stroomopwaarts voert de Participatiewet voor de gemeente uit. StOED voert met name taken UIT in het kader van de WMO.

LEES MEER →

VVD Maassluis viert 55 jarig jubileum in het Albeda College

De locatie voor het samenzijn voor dit jubilieum was de Maassluise koksschool ‘Restaurant Proeflokaal’ van het Albeda College. De in grote getale opgekomen leden werden in deze sfeervolle omgeving verwelkomd door bestuurslid André Swertz.

LEES MEER →

VVD: Kandidatenlijst GR2018 vastgesteld

De plaats van de eerste 10 kandidaten is door de vergadering per plaats besproken, de plaatsen 11 t/m 24 zijn op basis van alfabetische volgorde vastgesteld. Leny Wesenhagen, Oud-wethouder en erevoorzitter van de afdeling Maassluis sluit de lijst af als lijstduwer.

LEES MEER →

Stroomopwaarts en Stoed missen kansen

Stoed en Stroomopwaarts bedienen over het algemeen dezelfde groep mensen, hebben hetzelfde doel voor ogen. In de meest recent besproken 2e bestuursrapportage van Stroomopwaarts werd vermeld dat het werk voor Stroomopwaarts medewerkers moeilijker te vinden is en dat er daarom een financieel tekort is op dat programma bij Stroomopwaarts.

LEES MEER →

VVD: nu geen overleg met De Vliet, wacht op brief van B&W

De voltallige gemeenteraad heeft een opdracht aan het college verstrekt, waarin om meer seniorenwoningen in het betreffende gebied werd verzocht, alsmede om een gezamenlijke ontmoetingsruimte. 

LEES MEER →