Overeenkomstig de afspraak tussen alle politieke partijen is op initiatief van informateur Arnold Keijzer (PvdA) de verkenning gestart over het vormen van een nieuwe coalitie. Keijzer is deze gesprekken op 22 maart begonnen als vertegenwoordiger van de partij met de meeste stemmen.

De zeven partijen hebben vervolgens in de gespreksrondes hun duiding gegeven van de verkiezingsuitslag van 19 maart en welke coalitie er volgens hen gevormd zou kunnen worden. Zoals bekend is de uitslag voor Maassluis als volgt. Vijf partijen haalden vier zetels (PvdA, CDA, VVD, VSP en Maassluis Belang), de ChristenUnie heeft er twee behaald; D66 haalde één zetel.

Na deze verkennende fase zet de informateur op basis van de verstrekte adviezen de gesprekken vooralsnog voort met: PvdA, CDA, VVD, VSP en ChristenUnie.

*** update ***

30-03-2014 15:00 De oorspronkelijk kop van het bericht  [“haken af”] wekte de indruk dat het een beslissing is van de partijen. Het is echter de keuze van de informateur om voorlopig niet met hen in gesprek te gaan.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt