Beantwoording vragen van D66 over Shtandart

De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het …

LEES MEER →

Formateur, open die deur!

De partijen D66, MB en de CU willen dat de coalitiebesprekingen transparanter verlopen en voor een ieder toegankelijk zijn. De besprekingen moeten in het openbaar gevoerd worden zodat de burgers van Maassluis kennis kunnen nemen van de keuzes die gemaakt worden.

LEES MEER →

Maassluis Belang en D66 voorlopig niet aan onderhandelingstafel

Vijf partijen haalden vier zetels (PvdA, CDA, VVD, VSP en Maassluis Belang), de ChristenUnie heeft er twee behaald; D66 haalde één zetel. Na deze verkennende fase zet de informateur op basis van de verstrekte adviezen de gesprekken vooralsnog voort met: PvdA, CDA, VVD, VSP en ChristenUnie.

LEES MEER →

Waarover moet het lijsttrekkersdebat op 6 maart gaan

6 maart 2014 – Lijsttrekkersdebat in De Koningshof, op donderdag om 19:30. Alle zeven lijsttrekkers van PvdA, VVD, Maassluis Belang, CDA, Verenigde Senioren Partij (VSP), D66 en ChristenUnie discussieren olv burgemeester Koos Karssen.

LEES MEER →

GRV2014: Lijst D66 Maassluis bekend

v.l.n.r. Leo Eijskoot, Justin Doekhi en Bert de Reuver De …

LEES MEER →

D66 bijt zich vast in het dossier ‘Shtandart’

D66 vindt dat er op 4 februari 2014 onvoldoende helderheid is geboden op hun vragen over de vestiging van de Russische olieterminal Shtandart. Die antwoorden noodzaken hen aanvullende vragen te stellen aan het college van B&W. [Op de site van het bedrijf ziet men dezelfde zwakke formulering terug … we streven ernaar…”. Daaruit valt geen garantie op te maken.]

LEES MEER →

D66 Wouter Koolmees “Ondernemen in de nieuwe realiteit”

Politiek Café in d’ Oude Stoep aan de Smalle Havenstraat in Vlaardingen – D66 Tweede Kamerlid en financieel specialist Wouter Koolmees is te gast. Na een korte inleiding leidt hij een paneldiscussie met de drie lijsttrekkers voor de komende gemeenteraadsverkiezingen uit de 3 Waterweg-gemeenten .

LEES MEER →

D66 twijfelt aan directie DCMR

De D66 fractie van Maassluis vraagt zich af of de …

LEES MEER →