Column: Transformatie jeugdzorg is oude wijn in nieuwe zakken

Gemeenten verzaken. De vraag naar crisishulp, gesloten plaatsingen en gedwongen opnamen zal toenemen. Dat maakt de zorg vele malen duurder.

LEES MEER →

Column: Gemeente een bloody fucking shame

Onder welke steen leven jullie? Bijna twee jaar, na de decentralisatie, is het personeel nog niet op de hoogte van de wet en regelgeving binnen de jeugdwet. De rechtbank Rotterdam stelde in juni 2016 dat de gemeenten niet moeten zeuren.

LEES MEER →

Column: Recht op samenplaatsing broertjes en zusjes in pleeggezinnen

Achteraf geconcludeerd door de kinderrechter dat de hele besluitvormingsprocedure geen schoonheidsprijs verdient …

LEES MEER →

Column: ‘Veeg uw billen af met die gemeentelijke brief’

Positief aan dit besluit van de rechtbank Rotterdam is de bezuiniging voor de gemeente. Nu is geoordeeld dat ouders hun billen mogen afvegen met een besluit van dranghulp hoeft de gemeente deze vorm van hulp ook niet meer in te kopen…. De belastingbetaler is er blij mee.

LEES MEER →

Column: De nieuwe Jeugdwet vooral visieloos

www.maassluis.nu |Vrijheidsbeneming zonder tussenkomst van de rechter is in strijd met het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

LEES MEER →

Column: Jeugdzorg

www.maassluis.nu | De generalisten in de wijkteams van de Jeugdzorg zijn van goede wil maar niet getraind en/of opgeleid om jeugdigen die lijden aan complexe psychiatrische problemen of slachtoffer zijn van huiselijk geweld te helpen.

LEES MEER →

Column: Onafhankelijke cliëntondersteuning in Maassluis niet geregeld

www.maassluis.nu | Wellicht kan het college, onder toezicht van de gemeenteraad deze vragen beantwoorden en snel mogelijk actief bekend maken hoe de gemeente Maassluis deze onafhankelijke cliëntondersteuning gaat regelen.
Dan zie ik in mijn volgende column over vier weken wellicht een kans iets positiefs te schrijven zoals een aimabel raadslid mij onlangs na een raadsvergadering vroeg.

LEES MEER →

De Zwart verhult gemeentelijke onrechtmatigheden

www.maassluis.nu | En dat ten koste van de kinderen en jeugdigen waaraan hij zijn maandelijkse salaris te danken heeft. Het is een bloody shame! Daarover is het laatste nog niet gezegd.

LEES MEER →