wethouder in het nauw, druk bij de interruptiemicrofoon

MAASSLUIS | In een extra raadsvergadering – die niet de geplande 2 uur, maar meer dan 3 uur duurde – werd wethouder David van de Houwen stevig onder vuur genomen door alle raadsfracties. Zij stelden alle zeven indringende vragen over hoe hij het in een jaar tijd zo heeft laten ontsporen zonderde raad tussentijds te informeren.

Het een jaar geleden aangetreden theaterbestuur zou onder het motto ‘dit nooit meer’ laten zien hoe zij op vrijwilligersbasis een financieel gezond en artistiek geslaagd theater zouden neerzetten.

De wethouder schermde met ‘fouten door anderen gemaakt, ‘op afstand sturen’, ‘veel communicatie en contactmomenten’ en ‘mij zijn geen signalen bekend’.

Hij pareerde op voorzichtige en omzichtige wijze waarbij alle fracties diverse malen interrumpeerden, soms met drie man tegelijk. De raad toonde zich flink ontstemd en diende een gezamenlijke motie in waarin zij van de wethouder duidelijkheid eisen door middel van een visie vervat in drie toekomstscenario’s inclusief financiële onderbouwing en deze aan te leveren voor de behandeling van de kadernota 2017.

Interimmanager
De wethouder zegde dit toe en kondigde als korte termijn maatregel aan dat er een interim-manager zal worden gezocht die binnen twee weken in actie moet komen. Er werd door niemand gevraagd of dit een onbezoldigd persoon moet zijn. Hij gaf in zeer bedekte termen indirect aan dat hij wellicht dichter erop had moeten zitten en dat hij dat vanaf nu zeker zal doen. De fracties gaven aan hem nauwlettend te zullen volgen.


Is er intussen wel iets tot stand gekomen?

 • een nieuw kassasysteem werd aangeschaft (15.000 euro) maar draait niet succesvol
 • de administratie werd de deur uitgezet (10.000 euro)

Wat ging er fout?

 • Personeel werd bedreigd, tegen elkaar opgezet en afgestoten
 • De nul-uren contracten werden afgebouwd ten gunste van inhuur bij een bevriende partij die duurder is
 • Verzoeken door vakbond om overleg over aangezegde ontslagen werden stelselmatig genegeerd
 • Achterstallige overuren werd niet uitbetaald
 • Extra uren draaien, verlof mocht niet worden opgenomen
 • Zonder terrasvergunning  werd voor dik 5000 euro terrasmeubilair aangeschaft (dat staat nu ergens in Roelofarendsveen opgeslagen te wachten op … dat wist de wethouder niet)
 • Het beleidsplan is nooit van de grond gekomen
 • De vorige cultureel manager werd “in onderling overleg… ” de deur gewezen
 • De voorzitter voerde geen enkel gesprek met het personeel als groep
 • Het advies uit het rapport Berenschot om bestuur en management te scheiden is genegeerd
 • Het financieel plan – dat ook dient voor de onderbouwing van subsidieaanvragen – werd nooit in een verantwoorde correcte wijze opgeleverd
 • De gemeenteraad werd door de ex-voorzitter via de pers onder druk gezet om subsidie te geven
 • De ex-voorzitter communiceerde zonder medeweten of ruggensteun van andere bestuurders veel zaken
 • De statuten zijn nooit aangepast om de interne verantwoordelijkheden en taakscheiding te regelen
 • Drie bestuursleden kregen tegen de afspraak in een vrijwilligersvergoeding en declareerden onkosten
 • enzovoort: zie deze brief van het personeel
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

3 Reacties

 1. B. Scheurwater
  10 maart 2016 at 15:28

  What else? “dikke vette ik” cultuur overal

 2. Peter
  3 maart 2016 at 13:45

  What’s new. Landelijk bestuur, provinciaal bestuur of gemeentelijk bestuur. Het is allemaal 1 pot nat. Een en al zakkenvullers.

 3. Bleeker
  3 maart 2016 at 13:00

  We lijken wel een bananen republiek ikke ike en de rest kan ……..