B&W beantwoordt PvdA vragen over de burgemeesterswijk

Vooral door motoren die daarbij een enorm kabaal maken. Bewoners hebben de indruk dat er straatraces worden gehouden. Overlastklachten krijgen wij ook vanuit andere wijken en we horen ook zelf regelmatig letterlijk dit soort geluiden.

LEES MEER →

VSP: Wat zijn gevolgen van vervallen ‘Huishoudelijke Hulp Toelage’?

Hoeveel 65-plussers kunnen met ingang van 1 januari 2017 zonder indicatie geen aanspraak meer maken op huishoudelijke hulp?

LEES MEER →

Waarom wordt werkbudget voor wijkteam weinig gebruikt

U geeft aan in uw bericht dat er waarschijnlijk budget zal overblijven. Kan het College aangeven of dit werkbudget ook breder ingezet zou kunnen worden of gebruikt kan worden bij behoefte vanuit een groepscalamiteit, denk hierbij bijvoorbeeld aan de Burgemeesterswijk?

LEES MEER →

Jeugd in armoede: Hoe zit het met de Klijnsmagelden?

artikel 51 vragen over kinderen die opgroeien in armoede en …

LEES MEER →

College beantwoordt vragen over organisatie landelijke intocht

Het is niet aan de gemeente om een oordeel over de inhoud van het lespakket te geven. De gemeente heeft slechts opgetreden als intermediair. Daarnaast …

LEES MEER →

College beantwoordt vragen CDA over straatraces

Net als bij de inzet van de gemeentelijke mobiele camera unit (MCU) moet er sprake zijn van ernstige verstoring van de openbare orde of van misdrijven of overtredingen.

LEES MEER →

Parkeren: Maassluis kent géén gedoogbeleid

B&W stelt dat er geen gedoogbeleid is ten aanzien van parkeren, ondanks dat veel burgers een andere mening toegedaan zijn. Het komt er op neer dat er geen tijd / prioriteit is om te bekeuren.

LEES MEER →

Antwoorden B&W over de Monstersche Sluis

Hoe het zit met het niet verlenen van een machtiging voor de Stichting Monstersche Sluis. Een helder – doch zeer uitgebreid – antwoord van B& W waar de stichting het mee doen moet.

LEES MEER →