MB: Is er gedoogbeleid in de Johan Evertsenstraat?

De bewoners menen namelijk te weten dat hier de afgelopen 5 a 6 jaar een gedoogbeleid heeft gegolden. …

LEES MEER →

VSP: Intocht Sint maximaal budget, sponsors en risicobeheersing

De VSP fractie stel vragen op grond van haar bezorgdheid over de kosten, de veiligheid en financiering van de intocht

LEES MEER →

College beantwoordt vragen ChristenUnie over de veiligheid van fietsers en voetgangers

Via Schoon Heel en Veilig kan gemeld worden welke plaatsen in Maassluis als verkeersonveilig ervaren worden. Op deze wijze worden de Maassluise inwoners betrokken bij dit onderwerp.

LEES MEER →

B&W over parkeerproblematiek rond De Vloot

Aangezien de meeste parkeerplaatsen rondom deze voorziening niet van ons zijn is met de eigenaren van de grond overleg geweest over de toewijzing van de gehandicapten parkeerplaatsen. Dit is een wettelijke verplichting.

LEES MEER →

VSP krijgt antwoorden over het Wmo-budget

Van de € 1.2 miljoen overschot ROGplus is € 325.000,- gestort in de reserve Wmo en Jeugd. Er is € 875.000,- ten gunste van het rekeningresultaat gebracht.

LEES MEER →

CDA, PvdA en D66: Monstersche Sluis volgens coalitieakkoord

De stichting en in hun kielzog meer dan 100 vrijwilligers trekken al sinds 2009 aan dit project. Het staat in het coalitieakkoord. Hoe kan het …

LEES MEER →

Maassluis Belang : Historische Werf Zorg en Vlijt

Werkgelegenheid, Citymarketing. Plannen zijn mooi, maar hoe staat Maassluis een jaar na dato ervoor?

LEES MEER →