Maassluis Belang : Historische Werf Zorg en Vlijt

Werkgelegenheid, Citymarketing. Plannen zijn mooi, maar hoe staat Maassluis een jaar na dato ervoor?

LEES MEER →

VSP: Vragen over (onder)besteding van WMO gelden

Is er in Maassluis sprake van onderbesteding en overschotten bij de gemeente in het afgelopen jaar op het terrein van de WMO?

LEES MEER →

Zorgen over vervuilde wateren

Vanwaar deze nalatigheid? De gemeente heeft sinds 2009 meerdere malen toezeggingen gedaan om zelf beter werk te leveren en het Hoogheemraadschap te wijzen op haar verantwoordelijkheden.

LEES MEER →

Verkeersafwikkeling De Dijk: Lees de wegenstructuurvisie

óf de fracties kennen die visie (maar dan hadden ze die vragen nooit gesteld), óf ze kennen hem niet en dan weten ze nu nog niets (en kunnen ze een rapport gaan doornemen) …

LEES MEER →

Antwoord op CDA vragen over Windpark Nieuwe Waterweg

De gemeente Rotterdam heeft echter niet kunnen instemmen met het verplaatsen van de meest oostelijke windturbine en hoe nu verder …

LEES MEER →

CDA krijgt antwoord over een bioscoop in Maassluis

Wil Maassluis een volwaardige bioscoop binnen de stadsgrenzen?

LEES MEER →

PvdA stel vragen over parkeerproblemen bij De Vloot

PvdA wil snel oplossing voor parkeerproblemen rondom de Vloot, bewoners zijn al jaren in gesprek met gemeente …

LEES MEER →