ARS – Knelpunten WMO, Jeugdzorg en participatie

De Adviesraad volgt de ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie. Wat zij de signalen?

LEES MEER →

Wijkteam Jeugd staat voor je klaar

Jeugdzorg – Waar kun je terecht met jouw probleem: …

LEES MEER →

Crisisdienst jeugdzorg: een doodlopende weg

De informatie, bereikbaarheid en beschikbaarheid van de contactpersonen is niet geregeld.

LEES MEER →

Column: Ouders hebben bezwaar tegen gezinsspecialist

Ouders ‘hebben bezwaar tegen ‘gezinsspecialisten op scholen. Zij stellen een verklaring op om ongevraagd deling van dossiergegevens te voorkomen.

LEES MEER →

Privacy in Zorg 2015 niet geborgd

Het is zorgelijk dat wethouder Keijzer stelt dat ouders toestemming verlenen voor het delen van hun gegevens. Deze zgn. generieke toestemming is geen enkele waarborg voor ouders.

LEES MEER →