DSW Zorgverzekeraar en MVS-gemeenten sluiten opnieuw convenant

“We zijn inmiddels twee jaar verder en we hebben samen mooie stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. We blijven daarom met elkaar investeren in het beter maken van de ondersteuning en van de zorg. Met extra aandacht voor dementie en de GGZ. Onze wijkteams vervullen hierbij een centrale rol”

LEES MEER →

Column: Gemeente een bloody fucking shame

Onder welke steen leven jullie? Bijna twee jaar, na de decentralisatie, is het personeel nog niet op de hoogte van de wet en regelgeving binnen de jeugdwet. De rechtbank Rotterdam stelde in juni 2016 dat de gemeenten niet moeten zeuren.

LEES MEER →

Zachte landing voor ‘Jeugdhulp, zorg & begeleiding en participatie’

B&W: Hoe de instroom te beperken in 2016? De financiële mogelijkheden worden strakker en de budgetten zullen dalen.

LEES MEER →

VOG verplicht voor iedereen in Jeugdzorg

www.maassluis,.nu | Zorgt de gemeente voor controle op naleving opdat een 100% score wordt behaald?.

LEES MEER →

CDA: Raad krijgt geen info over jeugdbeleid

In de beleidsnotitie jeugdhulp 2015/2016 heeft u geschreven dat de nota integraal jeugdbeleid later volgt. En nu schrijft u dat deze niet komt.

LEES MEER →

De Zwart verhult gemeentelijke onrechtmatigheden

www.maassluis.nu | En dat ten koste van de kinderen en jeugdigen waaraan hij zijn maandelijkse salaris te danken heeft. Het is een bloody shame! Daarover is het laatste nog niet gezegd.

LEES MEER →

Column: Wie niet horen wil, moet voelen

www.maassluis.nu | Het in allerijl gefabriceerde privacy-protocol moet zijn opgesteld door een amateur, een beunhaas. Het inhuren van een echte privacy deskundige was kennelijk te duur.

LEES MEER →

Column: Dranghulp is een Sociale Staatsgreep

Klik & Lees – Het is in uw eigen belang dat u van deze informatie kennis neemt.

LEES MEER →